Utbildning

Ambassadörsutbildning

Första utbildningstillfället i den nya omgången av Tillsammans ambassadörsutbildning.

LÄS MER

Barnteologidag

En heldag om barn och andlighet på Örebro Missionsskola. Målgruppen är pastorer, barnledare, församlingsledare, studenter och andra som möter frågor kring barns rätt till andlighet på olika sätt.

LÄS MER

Common Ground

En tre dagar lång utbildning i att kommunicera evangeliet till muslimer.

LÄS MER

Diakonikonferens – En dag om psykisk ohälsa

Välkommen på en dag om psykisk ohälsa och anhörigstöd den 10 september i Pingstkyrkan Västerås.

LÄS MER

Ester-utbildning

En heldagsutbildning i Ester – för ett hållbart ledarskap.

LÄS MER

Föräldraträff om Sociala medier

En samling kring sociala medier och hur man som tonårsförälder kan förhålla sig till tonåringar och integritet.

LÄS MER

Församlingsplanteringsdag

Expansion - en dag om församlingsplantering i Tjugofyrakyrkan i Flemingsberg.

LÄS MER

Församlingsplanteringsutbildning

Höstens modul i församlingsplanteringsutbildningen.
För mer information och anmälan se www.nyakyrkor.se

LÄS MER

Församlingsplanteringsutbildning

Den första modulen i Pingsts församlingsplanteringsutbildning.

LÄS MER

Hjärnkoll – vad är psykisk ohälsa?

Hur möter vi människor på rätt sätt och hur kan våra kyrkor bli tillgängliga?

LÄS MER

Inspirationsdag för Kyrkornas globala vecka

Temat för årets globala vecka är demokrati. På inspirationsdagen finns möjlighet att få tips och redskap på hur en lokal församling/organisation kan arbeta med temat, både under den globala veckan och andra tider på året.

LÄS MER

Jämställdhet ur kristet perspektiv

En eftermiddag med fokus på jämställdhet ur ett kristet perspektiv. Talare är Mandy Marshall från Restored Relationships, England.

LÄS MER

Konferens om barn och familj

Konferens på temat "Kyrka för alla" om barn och familj.

LÄS MER

Konvertiter i asylprocessen

Utbildningsdag för präster, pastor och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

LÄS MER

Kunskapsdag om psykisk ohälsa

Kunskaps- och inspirationsdag för dig som möter unga som mår dåligt. Diakonins månad fokuserar även i år på psykisk ohälsa och med särskilt fokus på barns och ungas situation.

LÄS MER

Ny i tjänst

Introduktionsdagar för dig som är nyanställd i församling eller gemensam verksamhet.

LÄS MER

Ny i tjänst-kurs

Introduktionsdagar för nyanställda i pingstförsamling eller gemensam verksamhet.

LÄS MER

Profetens tjänst

En dag för dig som funderar kring vad det profetiska är och vad en profets tjänst innebär.

LÄS MER

Relationsdag

En dag för par i alla åldrar. Fokus ligger på möjligheter och hinder för att leva i parsamhet.

LÄS MER

Seminariedag om församlingsplantering

institutet för pentekostala studier, IPS, inbjuder till en öppen seminariedag utifrån en ny forskningsrapport om församlingsplantering inom pingst.

LÄS MER

Själavårdsutbildning

Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på två terminer på Kaggeholms slott. Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och har erfarenhet av själavårdande samtal i församlingen.

LÄS MER

Sommarkurs på Furuboda

Kursen på Furuboda är inställd på grund av corona-pandemin.

LÄS MER

Stoppa våld och förtryck och övergrepp mot kvinnor

Utbildningskväll med Anne Collén.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om Trygg församling. Det handlar om att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden; andligt, fysiskt, socialt och moraliskt. Trygg församling vill vara en vägledning för pingstförsamlingarnas verksamhet bland barn och unga för att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling

Utbildningsdag om att förhindra övergrepp.

LÄS MER

Trygg församling – Göteborg

Utbildningsdag den 24 september för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Karlstad

Utbildningsdag den 15 oktober för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Linköping

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Pingst Alvik

Utbildningsdag den 8 oktober för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Smyrna, Göteborg

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Uddevalla

Utbildningsdag den 5 november för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Umeå

Utbildningsdag den 26 november för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Trygg församling – Umeå

Utbildningsdag för församlingar om att förhindra övergrepp. Målsättningen är att dagen ska ge redskap till att skapa en församling där det råder en trygg miljö i alla avseenden.

LÄS MER

Utbildningsdag om Champions Club

Champions Club handlar om att möta familjer som har barn med speciella behov.

LÄS MER

Utbildningsdag om hållbart ledarskap

Utbildningsdag om ett hållbart ledarskap utifrån materialet Ester.

LÄS MER

Utbildningsdag om hållbart ledarskap

Utbildningsdag som bygger på boken "Ester - för ett hållbart ledarskap". Inbjudare är Pingst ung och Bilda.

LÄS MER

Utbildningsdag om konvertiter i asylprocessen

Sveriges Kristna Råd, SKR, arrangerar utbildningsdagen, som främst riktar sig till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

LÄS MER

Utbildningsdag om stöd till unga med behov

LP-verksamheten anordnar tillsammans med bland andra Bilda och Hela människan en utbildningsdag om barn och unga som behöver extra stöd.

LÄS MER

Utbildningsseminarium för församlingar

PMU inbjuder församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

LÄS MER

Utbildningsseminarium för församlingar

PMU inbjuder församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

LÄS MER

Utbildningsseminarium för församlingar

PMU inbjuder församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

LÄS MER

Utbildningsseminarium för församlingar

PMU inbjuder församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

LÄS MER

Utbildningsseminarium för församlingar

PMU inbjuder församlingar som har, eller har haft, ett samarbete med PMU, till utbildningsseminarier, där bland annat frågor om jämställdhet och demokrati kommer att lyftas.

LÄS MER

Vigselförrättarkurs

Utbildningen är obligatorisk för den som önskar vigselrätt genom Pingst - fria församlingar i samverkan. Föranmälan krävs.

LÄS MER

Vigselförrättarkurs

Kursen är obligatorisk för den som söker vigselrätt inom Pingströrelsen.

LÄS MER

Vigselförrättarkurs

LÄS MER

Vigselförrättarkurs

LÄS MER

Vigselförrättarkurs

LÄS MER

YA-collegium

LÄS MER