Seminarium

Ekumeniska nätverksdagar för flykting- och integrationsfrågor

Seminarier om kyrkornas roll i flyktingmottagandet anordnas i Kista.

LÄS MER

Fäst vid dig

Ungdomskonferens i Betel, Hönö.

LÄS MER

Församlingsplanteringsdag

Expansion - en dag om församlingsplantering i Tjugofyrakyrkan i Flemingsberg.

LÄS MER

Frukostseminarium

Frukostseminarium med nylansering av antologin For better for worse The Role of Religion in Development.

LÄS MER

GloPent Conference

Temat är "Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions".

LÄS MER

GLS i Europaporten

Inspelningar från Global Leadership Summit, GLS, som hölls i Chicago tidigare i år, visas inramade i en svensk kontext.

LÄS MER

Hope for this nation

Konferens för ungdomar och unga vuxna.

LÄS MER

IPS-dag

Institutet för Pentekostala Studier, IPS, arrangerar en heldag med föreläsningar och rapporter om nya pentekostala församlingar i Sverige.

LÄS MER

IPS-dag

LÄS MER

IPS-seminarium

IPS fortsätter serien om svensk-amerikanska pingstkontakter under rubriken "Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?".

LÄS MER

IPS-seminarium

Temat är "Relationerna mellan Pingst i Sverige och i USA".

LÄS MER

IPS-seminarium

IPS inbjuder till seminarium under rubriken "Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?". Seminariet hålls på Uppsala universitet, Campus Engelska parken.

LÄS MER

Pingst Mission Sänd, webinarie

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Rapportseminarium om fred och tillit

PMU inbjuder till ett rapportseminarium kring en studie om hur några kyrkor och organisationer i Sverige och globalt förhåller sig till främjande av fred och tillit.

LÄS MER

Relationsdag

En dag för par i alla åldrar. Fokus ligger på möjligheter och hinder för att leva i parsamhet.

LÄS MER

Religiösa aktörers roll i fredsbyggande

PMU bjuder in till ett seminarium där religiösa aktörer verksamma i Etiopien delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kring hur man arbetar för fred och försoning.

LÄS MER

Seminariedag om församlingsplantering

institutet för pentekostala studier, IPS, inbjuder till en öppen seminariedag utifrån en ny forskningsrapport om församlingsplantering inom pingst.

LÄS MER

Seminarium och religion och utveckling

Ett seminarium om religion och utveckling med fokus på den världsvida pentekostala rörelsen som förändringskraft.

LÄS MER

Seminarium om människor på flykt

Under Almedalsveckan anordnar Sveriges Kristna Råd ett seminarium på temat "Vilket värde har en människa på flykt?"

LÄS MER

Seminarium om teologi, hållbar utveckling och global rättvisa

IPS, Institutet för Pentekostala Studier, inbjuder till ett öppet seminarium om teologi, hållbar utveckling och global rättvisa.

LÄS MER

Smågrupper i fokus

En dag med fokus på smågruppens utmaningar och möjligheter. Temat för dagen är Smågrupper som ger liv.

LÄS MER

Sociala medier – vän eller fiende?

Sociala medier både skakar och skapar om samhället. Tre experter på samhällspåverkan, sociala medier och opinionsbildning i ett samtal kring hur organisationer, kyrkor, partier, folkrörelser påverkas och kan navigera i det nya medielandskapet.

LÄS MER

Symposium om pingstkontakter mellan Sverige och USA

Institutet för Pentekostala Studier vid Akademi för Ledarskap och Teologi inbjuder till symposium på temat "Kontakter mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen”.

LÄS MER

Temadag ”Mannen som förändrade världen”

Pingstkyrkan i Ludvika delar ut bok och arrangerar heldag.

LÄS MER

Ungdomar kränks för sin tro

Sveriges kristna råd inbjuder till ett frukostseminarium, där enkäten "Unga troende i samhället" kommer att presenteras. Den visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro och var fjärde upplever sig kränkt av sin lärare.

LÄS MER