Sammantrade

Årsmöte LP-verksamheten

Årsmöte för LP-verksamheten.

LÄS MER

Internationell styrgrupp

Styrgrupp internationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Internationell styrgrupp

Telefonmöte för ledamöterna i Internationell styrgrupp.

LÄS MER

Internationell styrgrupp

Internationella styrgruppen möts till sammanträde.

LÄS MER

Internationell styrgrupp

Internationella styrgruppen möts till sammanträde.

LÄS MER

Internationella styrgruppen sammanträder

Internationella styrgruppen sammanträder under ett dygn.

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

Styrgrupp Socialt, som också utgör styrelse för LP-verksamheten, möts till dygnslångt sammanträde.

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

LÄS MER

LP-styrelsen sammanträder

LÄS MER

Nationell styrgrupp

Nationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Nationell styrgrupp

Nationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Nationell Styrgrupp

Nationell styrgrupp möts till sammanträde.

LÄS MER

Nationell Styrgrupp

Nationell Styrgrupp möts till sammanträde.

LÄS MER

Nationell styrgrupp

LÄS MER

Nationell styrgrupp sammanträder

LÄS MER

Nationell styrgrupp sammanträder

LÄS MER

Nationell styrgrupp sammanträder

LÄS MER

Nationella styrgruppen sammanträder

LÄS MER

Nationella styrgruppen sammanträder

LÄS MER

PFAB Styrelsemöte

LÄS MER

PFAB Styrelsemöte

LÄS MER

PFAB Styrelsemöte

LÄS MER

PFAB Styrelsemöte

LÄS MER

Pingst ung stabsmöte

LÄS MER

Pingst ung styrelsemöte

LÄS MER

Pingst ung styrelsemöte

LÄS MER

Pingststyrelsen

Pingststyrelsen sammanträder på Kaggeholm.

LÄS MER

Pingststyrelsen

Styrelsen för Pingst - fria församlingar i samverkan sammanträder.

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

Pingsts styrelse möts för ett dygn av överläggningar.

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

Pingststyrelsen möts till sammanträde

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

Sammanträdet hålls som en telefonkonferens.

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

Pingststyrelsen sammanträder

LÄS MER

PSK styrelsemöte

LÄS MER

PSK styrelsemöte

LÄS MER

PSK-styrelsen sammanträder

LÄS MER

PSK-styrelsen sammanträder

LÄS MER

PSK-styrelsen sammanträder

LÄS MER

Rådslag

Rådslag för Pingst - fria församlingar i samverkan.

LÄS MER

Styrelsemöte Pensionsstiftelsen

Pensionsstiftelsens styrelse sammanträder.

LÄS MER

Styrelsemöte Pingst förvaltning

Styrelsen för Pingst Förvaltning AB sammanträder.

LÄS MER

Styrelsemöte Pingst ung

Styrelsen för Pingst ung möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrelsemöte Pingst ung

LÄS MER

Styrelsemöte Pingst ung

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Internationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Styrgrupp Internationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Strategidygn för styrgrupp Pingst Internationell.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Internationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Internationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Internationella styrgruppen sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Styrgrupp Internationell sammanträder

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Styrgrupp Internationell sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Styrgrupp Internationell sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Internationell

Styrgrupp Internationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp internationell

Styrgrupp Internationell möts till dygnslångt sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp internationell

Styrgrupp Internationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Internationellt sammanträder

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp Nationell sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp Nationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp Nationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp Nationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp nationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Nationell

Styrgrupp Nationell möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Pingst Internationell

Styrgrupp Pingst Internationell sammanträder

LÄS MER

Styrgrupp Pingst Internationell

LÄS MER

Styrgrupp Pingst Internationell

LÄS MER

Styrgrupp Pingst Nationell

Styrgrupp Pingst Nationell möts till ett dygnslångt sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Socialt

Styrgrupp Socialt, som också är styrelse för LP-verksamheten, sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Socialt och LP-styrelsen

Styrgrupp Pingst Socialt, som också utgör styrelse för LP-verksamhetens ideella riksförening sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Socialt och LP-styrelsen

Styrgrupp Pingst Socialt, som också utgör styrelse för LP-verksamhetens ideella riksförening sammanträder.

LÄS MER

Styrgrupp Socialt sammanträder

LÄS MER

Styrgrupp Ung

Styrgrupp Ung, som utgör styrelse för Pingst ung, möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp utbildning möts. Styrgruppen utgör även styrelse för PSK, Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning möts. Styrgruppen utgör även styrelse för PSK, Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp utbildning möts. Styrgruppen utgör även styrelse för PSK, Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet.

LÄS MER

Styrgrupp utbildning

Styrgrupp Utbildning möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning möts till sammanträde.

LÄS MER

Styrgrupp Utbildning sammanträder

LÄS MER

Styrgruppsdygn Pingst Internationell

LÄS MER

YA-Collegium

LÄS MER