Natverkstraff

Action day med LP

Utåtriktad satsning och insamlingskonsert.

LÄS MER

Administratörsträff

En särskild konferens för Dig som arbetar administrativt i en Pingstförsamling!

LÄS MER

Antislaveri

IBRA, PMU och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik inbjuder till en nätverksträff mot slaveri.

LÄS MER

Antislaveri

IBRA, PMU och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik inbjuder till en nätverksträff mot slaveri.

LÄS MER

Församlingsledarkväll

Pingst inbjuder till en regional samling för personer med församlingsledande uppdrag (äldste, styrelse och dylikt). Samtal kring hur samarbetet kring uppdraget att bygga församling kan fördjupas.

LÄS MER

Församlingsledarkväll

Pingst inbjuder till en regional samling för personer med församlingsledande uppdrag (äldste, styrelse och dylikt). Samtal kring hur samarbetet kring uppdraget att bygga församling kan fördjupas.

LÄS MER

Församlingsledarkväll

Pingst inbjuder till en regional samling för personer med församlingsledande uppdrag (äldste, styrelse och dylikt). Samtal kring hur samarbetet kring uppdraget att bygga församling kan fördjupas.

LÄS MER

Församlingsledarkväll

Pingst inbjuder till en regional samling för personer med församlingsledande uppdrag (äldste, styrelse och dylikt). Samtal kring hur samarbetet kring uppdraget att bygga församling kan fördjupas.

LÄS MER

Kyrkan i småstaden

Pingstförsamlingen i småstaden Gränna inbjuder till en öppen helg, där man delar med sig av den förnyelseprocess som pågått under de tio senaste åren. Helgen vänder sig framför allt till dem som har ett hjärta för att plantera och förnya församlingen i en mindre tätort.

LÄS MER

Ledarträff med fokus på unga vuxna och studenter

En dag för pastorer som har huvudansvar för unga vuxna/studenter. YA Collegium vill bidra till att skapa rum för erfarenhetsutbyte, fördjupade relationer och för att tänka kring vad som behövs i Sverige för att fortsätta se en positiv utveckling i arbetet bland unga vuxna och studenter

LÄS MER

Nationell nätverksträff med Pingst ung

LÄS MER

Nätverksdag om flyktingarbete

En nätverksdag för församlingar som arbetar med eller vill starta arbete för integration och flyktingar.

LÄS MER

Nätverksdagar om migration och integration

Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration bjuder in till kyrkornas nätverksdagar för att samlas kring frågor som rör migration och integration. Årets tema är: En modig och barmhärtig kyrka för medmänsklighet och hopp!

LÄS MER

Nätverksdygn för barn- och ungdomspastorer

Nätverksträffen är till för att skapa och bygga vidare på våra relationer med varandra som ledare.

LÄS MER

Nätverksdygn om Lappis

Ett nätverksdygn med Lappisplanering och nätverkande genom Pingst ung och Pingst Pastor.

LÄS MER

Nätverksträff för administratörer

Samling för dig som ansvarar för administration, ekonomi, marknadsföring, samordning och liknande funktioner i en församling. Samlingen utgör startskottet för nätverket Pingst Administratör.

LÄS MER

Nätverksträff för anhöriga till barn och ungdomar med NFP

LÄS MER

Nätverksträff för anhöriga till personer med NFP

Nätverksträff för dig som är anhörig till en närstående person med NFP (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

LÄS MER

Nätverksträff för anhöriga till personer med NPF

Varmt välkommen till en nätverksträff för dig som anhörig till en närstående person med NPF (Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning).

LÄS MER

Nätverksträff för barn- och ungdomspastorer

Nätverksträff för barn- och ungdomspastorer i Region Norr

LÄS MER

Nätverksträff för barn- och ungdomspastorer

Nätverksträff för barn- och ungdomspastorer verksamma i Region Syd.

LÄS MER

Nätverksträff för sångare och musiker

Sysslar du med sång & musik i kyrkan? Då är denna nätverksträff för dig.

LÄS MER

Nätverksträff för sångare och musiker

Sysslar du med sång & musik i kyrkan? Då är denna nätverksträff för dig.

LÄS MER

Nätverksträff för sångare och musiker

Träff för sångare och musiker i samband med Nyhemsveckan. Ett tillfälle till nätverkande över en lunch, samt möjlighet att ta del av undervisning.

LÄS MER

Nätverksträff för sångare och musiker

Nätverksträff för sångare och musiker i samband med Lapplandsveckan. Ett tillfälle till nätverkande och undervisning över en lunch.

LÄS MER

Öppen bibeldag

Pingst inbjuder till en öppen bibeldag. Paul Zettersten är inbjuden talare och kommer att leda två bibelstudier på temat Förkunnaren och Förkunnelsen.

LÄS MER

Pingst Ledare Norr

Pingst Ledare Norr hålls i Umeå.

LÄS MER

Romer, kyrka och bistånd

Den 13-14 oktober inbjuder Pingst romannätverk i samverkan med flera andra organisationer till en konferens med fokus på Romer, kyrka och bistånd.

LÄS MER

Samling för pastorsseniorer

Samling för medlemmarna i nätverket Pingst Pastor Seniorer, det vill säga pastorer som nått pensionsåldern.

LÄS MER

Samling för pastorsseniorer

Samling för medlemmarna i nätverket Pingst Pastor Seniorer, det vill säga pastorer som nått pensionsåldern.

LÄS MER

Samling för pastorsseniorer

Samling för nätverket Pingst Pastor Seniorer, som vänder sig till pensionerade pingstpastorer.

LÄS MER

Samtal i Pingst Romanätverk

Representanter för Sveriges Pingstförsamlingar inbjuds till en samling kring hur den svenska pingströrelsen ska förhålla sig till att var femte pingstvän i Europa är rom.

LÄS MER

Samtalsdag kring neuropsykiatrisk diagnos och församlingen

En samtalsdag för anhöriga till personer med en neuropsykiatrisk diagnos. Att vara anhörig innebär en utmaning, även om man finns och är verksam i en församling. Syftet är att träffas och utbyta erfarenheter och eventuellt starta ett nätverk.

LÄS MER

SÄND – nätverksträff om mission

Är du nyfiken på mission? Vill du lära känna fler som är det? Eller få veta hur du kan engagera dig? Kanske vill du lära dig mer?

LÄS MER

SÄND – nätverksträff om mission

Är du nyfiken på mission? Vill du lära känna fler som är det? Eller få veta hur du kan engagera dig? Kanske vill du lära dig mer?

LÄS MER

Träff för barn- och ungdomspastorer

Nätverksträff för barn- och ungdomspastorer verksamma i syd, sydmitt, väst eller mitt.

LÄS MER

Worship & Tech Day

En dag för tekniker och musiker, som är med och skapar gudstjänster.

LÄS MER

YA-collegium

LÄS MER