Konferens

# Mission17 30 New Churches

Konferens om församlingsplantering som arrangeras av Pingst - fria församlingar i samverkan och SOS Church Stockholm. Konferensen hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

LÄS MER

30 new churches

Pingst Plantering tillsammans med Lifecenter Västerås en dag för dig som är intresserad av församlingsplantering och dig som redan är med i ett planteringsteam. Dagen är öppen för alla intresserade och helt kostnadsfri.

LÄS MER

Action day med LP

Utåtriktad satsning och insamlingskonsert.

LÄS MER

Allah eller Jesus? – Hur ska vi möta islam och muslimer?

Konferens om hur kristna kan förstå och bemöta islam som religion, tanksystem och samhällsmodell? Hur kan vi förstå och bemöta muslimer och deras tro?

LÄS MER

Älska Norrland

Arbetskonferens för pingstpastorer från norra Sverige.

LÄS MER

Älska Norrland

Samling för pastorer och församlingsledare i norra Sverige.

LÄS MER

Älska Norrland

En arbetskonferens för pastorer och församlingsledare med fokus på strategiska samtal om Guds rike för att tillsammans med Jesus kunna ta strategiska steg framför för Norrland och Guds rike.

LÄS MER

Älska Norrland

Älska Norrland är en arbetskonferens för pastorer och församlingsledare i norra Sverige med fokus på strategiska samtal om Guds rike. Syftet är att söka Gud för Norrlands bästa och för församlingarnas framtid.

LÄS MER

Arbetgivarkonferens

Arbetsgivarkonferens för både församlingsanställda och ideella medarbetare som hanterar frågor inom ekonomi, budget, personal eller annan administration.

LÄS MER

Barnledarkonferensen

LÄS MER

Eritreansk nyårskonferens

Eritreansk nyårskonferens, som hålls i Aspnäskyrkan i Järfälla.

LÄS MER

Fäst vid dig

Ungdomskonferens i Betel, Hönö.

LÄS MER

GloPent Conference

Temat är "Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions".

LÄS MER

GloPent-konferens

"Pentecostalism and Its Encounters with Other Religions" är ämnet för årets GloPent-konferens, som hålls i Uppsala.

LÄS MER

GLS

Global Leadership Summit i Falun, Örebro och Växjö.

LÄS MER

GLS

The Global Leadership Summit i Linköping.

LÄS MER

Hela världen HÄR NU

Integrationskonferens i samarbete mellan Pingst Integration, Botkyrka Pingstförsamling och IBRA.

LÄS MER

HELA VÄRLDEN HÄR OCH NU

Pingst, IBRA och Pingstkyrkan i Uppsala inbjuder till en helg med fokus på onådda folk, integration och missionsutmaning.

LÄS MER

Helg för unga vuxna

Helg för unga vuxna i västra Sverige. (YA)! - Get together: WEST

LÄS MER

Hjärnkoll – vad är psykisk ohälsa?

Hur möter vi människor på rätt sätt och hur kan våra kyrkor bli tillgängliga?

LÄS MER

Hope for this nation

Konferens för ungdomar och unga vuxna.

LÄS MER

Integrationskonferenser

Integrationskonferenser på tre olika platser i Sverige.

LÄS MER

Jesus 4 Europe

Ledarkonferens med Pentecostal European Fellowship.

LÄS MER

Jesus till barnen

Ekumenisk konferens för barnledare.

LÄS MER

Jesus4Europe

Missionskonferens för alla med hjärta för Europa.

LÄS MER

Konferens om barn och familj

Konferens på temat "Kyrka för alla" om barn och familj.

LÄS MER

Kreativ20

OBS! Konferensen är inställd.

LÄS MER

Kreativ21

LÄS MER

Kulturhelg

En kulturhelg om konst och tro.

LÄS MER

Kvinnokonferens

Konferens för kvinnor på temat Guds godhet.

LÄS MER

Kvinnokonferens i Värnamo

Endagskonferens för kvinnor på temat "Vägen till frihet!".

LÄS MER

Kyrka i småstad

Konferens om att vara kyrka i en mindre stad

LÄS MER

Kyrka i småstad

Konferens om att vara kyrka i en mindre stad.

LÄS MER

Kyrka i småstaden

En öppen helg, då pingstförsamlingen i Gränna delar sin berättelse om att arbeta med en förnyelseprocess i en församling i en småstad. En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i en tätort med färre än 10 000 invånare.

LÄS MER

Kyrka med hjärta

Pingstkyrkan i Västerås inbjuder återigen till konferensen Kyrka med hjärta.

LÄS MER

Kyrka med hjärta

Endagskonferens för alla som har hjärta för kyrka och församling.

LÄS MER

Kyrkan i småstaden

Pingstförsamlingen i småstaden Gränna inbjuder till en öppen helg, där man delar med sig av den förnyelseprocess som pågått under de tio senaste åren. Helgen vänder sig framför allt till dem som har ett hjärta för att plantera och förnya församlingen i en mindre tätort.

LÄS MER

Lapplandsveckan

Livsförvandlande Gudsmöten är temat för årets Lapplandsvecka.

LÄS MER

Lapplandsveckan

I år äger Lapplandsveckan rum den 3-10 juli.

LÄS MER

Lapplandsveckan

Årets Lapplandsvecka utgår från Bibelns ord om att "Ordet blev kött", det vill säga att Jesus blev människa.

LÄS MER

Lapplandsveckan

LÄS MER

Lapplandsveckan

LÄS MER

Lapplandsveckan

Det blir ingen Lapplandsvecka i Husbondliden detta år på grund av Covid-19-pandemin. Konferensledningen arbetar med planer på att i stället använda veckans hemsida för sändningar.

LÄS MER

Ledarkonferens

Ledarkonferensen, IRL, In Real leadership, arrangeras av Uppsala Pingst och Hillsong norra.

LÄS MER

Ledarträff med fokus på unga vuxna och studenter

En dag för pastorer som har huvudansvar för unga vuxna/studenter. YA Collegium vill bidra till att skapa rum för erfarenhetsutbyte, fördjupade relationer och för att tänka kring vad som behövs i Sverige för att fortsätta se en positiv utveckling i arbetet bland unga vuxna och studenter

LÄS MER

LP Sommarkonferens

LP-verksamheten håller sommarkonferens på Gullbrannagården i Halmstad. Temat för dagarna är "Jesus befriaren".

LÄS MER

LP Sommarkonferens

LP-verksamheten inbjuder till sommarkonferens på Hotell Lyktan i Arjeplog. Temat för konferensen är "Jesus befriaren".

LÄS MER

LP-konferens Arjeplog

LP-verksamhetens sommarkonferens i norra Sverige har temat "Frihet har ett namn".

LÄS MER

LP-konferens Gullbranna

LP-verksamheten anordnar konferens på Gullbrannagården i Halmstad.

LÄS MER

LP-konferens i Arjeplog

LP-verksamhetens sommarkonferens i norra Sverige hålls på temat "Jesus i centrum".

LÄS MER

Missionkonferensen SÄND

LÄS MER

Missionskonferens

Regionråd Latinamerika inbjuder till konferens.

LÄS MER

MÖT

MÖT står för Musik, Överlåtelse och Tro och är namnet för en årlig mötesplats för sångare, musiker, instrumentalister, gudstjänstplanerare, pastorer och församlingsledare. 

LÄS MER

MÖT

MÖT är en helg då sångare och musiker möts för att utrustas, utmanas och uppmuntras för sin tjänst i församlingen.

LÄS MER

MÖT

LÄS MER

MÖT 2016

MÖT är platsen för lovsångsteamet, kören och alla musik- och lovsångsledare.

LÄS MER

Mötesplats Mellanöstern

IT IS POSSIBLE är namnet på den här konferensen, som handlar om att planera praktiska insatser i Mellanöstern, Nordafrika och på den arabiska halvön.

LÄS MER

Normer, makt och våld i nära relationer

Konferensdag om normer, makt och våld i nära relationer både i ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

LÄS MER

Novemberfäst

En mötesplats för alla kristna, oavsett samfundstillhörighet, ålder eller nationalitet.

LÄS MER

Nya församlingar i Sverige

En dag kring församlingsplantering i Sverige. Sju samfundsledare medverkar som talare.

LÄS MER

Nyhemsveckan

Nyhemsveckan inleds även i år med en ungdomsinriktad helg och avslutas på midsommarsöndagen. Årets övergripande tema är Hopp.

LÄS MER

Nyhemsveckan

Årets Nyhemsvecka äger rum 17-26 juni.

LÄS MER

Nyhemsveckan

I år hålls Nyhemsveckan på temat "Det handlar om Jesus".

LÄS MER

Nyhemsveckan

Årets Nyhemsvecka har temat "Kom och följ mig!".

LÄS MER

Oktoberfäst 2015

Allkristen konferens med öppna samlingar.

LÄS MER

Oktoberfäst 2016

En kristen konferens i Pingstkyrkan i Skellefteå (i samarbete med studieförbundet Bilda).

LÄS MER

Omsorgkonferensen

OBS! KONFERENSEN ÄR INSTÄLLD!

LÄS MER

Pingst Administratör

OBS! Konferensen är inställd på grund av corona-utbrottet.

LÄS MER

Pingst Mission 2015

Välkommen till Pingst Mission 2015, navet för vårt gemensamma missionsarbete.

LÄS MER

Pingst Mission 2017

Konferensens fokus/mål är att utmana oss att nå de som ännu inte hört vem Jesus är, att som individ, församling och missionsrörelse ta konkreta steg mot att nå de minst nådda och mest utsatta människorna.

LÄS MER

Pingst Mission Sänd

LÄS MER

Pingst Mission Sänd

LÄS MER

Pingst Pastor

Årlig konferens för pingstpastor anslutna till nätverket Pingst Pastor.

LÄS MER

Pingst Pastor

Konferens för alla som tillhör nätverket Pingst Pastor.

LÄS MER

Pingst Pastor

Årlig konferens för pastorer som tillhör nätverket PIngst Pastor.

LÄS MER

Pingst Pastor

Årlig konferens för medlemmar i nätverket Pingst Pator.

LÄS MER

Pingst Pastor-konferens

Den årliga konferensen för pastorer anslutna till nätverket Pingst Pastor.

LÄS MER

Pingstbrass 2015

Gemenskapshelg för pingströrelsens brassorkestrar, samt årsmöte för Pingströrelsens BrassBand (PBB).

LÄS MER

PingstBrass 2016

Pingströrelsens Brassbands årliga konferens hålls i år i Aspnäskyrkan i Järfälla.

LÄS MER

Pingstbrass 2017

Konferens med fokus på hur brassbanden kan anpassa sig efter den nya tiden och på nytt bli en naturlig del i gudstjänsten och församlingen.

LÄS MER

Pingstbrass 2018

Konferens för brassmusikanter.

LÄS MER

Redo att leda

En ekumenisk helg för scoutledare, som vill arbeta på kristen grund.

LÄS MER

Regionala integrationskonferenser

Regionala integrationskonferenser hålls i Botkyrka, Jönköping och Örnsköldsvik.

LÄS MER

SÄND – Missionsdag om onådda folk

Missionsdag med fokus på de folkslag, som aldrig hört om Jesus. Det handlar om 29 procent av världens befolkning.

LÄS MER

SÄND – Missionskonferens

23-25 september i Filadelfiakyrkan. SÄND är Pingsts årliga missionskonferens. För 100 år sedan sände Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ut sin första missionär. Idag är behoven större än någonsin och uppdraget är långt ifrån fullbordat. Gud kallar oss att sträcka oss mot de mest utsatta och låta de minst nådda få höra om Jesus.

LÄS MER

SÄND Norrland

.

LÄS MER

SGC 16

Swedish Gurus Conference för alla som är engagerade i teknik i församlingen.

LÄS MER

Smågrupper i fokus

En dag med fokus på smågruppens utmaningar och möjligheter. Temat för dagen är Smågrupper som ger liv.

LÄS MER

Sommarkonferens på Gullbranna

Temat  för LP-verksamhetens sydliga sommarkonferens på Gullbrannagården utanför Halmstad är ”Jesus i centrum”. 

LÄS MER

Swedish Gurus Conference

För fjärde året i rad möts nätverket för dem som håller på med teknik i kyrkan till konferens. Den här gången hålls den i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

LÄS MER

Swedish Gurus Conference 2017

Konferens för alla som jobbar med ljud och ljus i församlingarna.

LÄS MER

Swedish Gurus Conference 2018

En konferens för dig som på något sätt är involverad i teknik och/eller produktion i din församling.

LÄS MER

Together-konferens

Pingst, PMU och IBRA inbjuder till en gemensam konferens där Mellanöstern, Nordafrika och Arabvärlden står i fokus.

LÄS MER

Ungdomsledarkonferens

Ekumenisk ungdomsledarkonferens som hålls i Cupolen i Linköping.

LÄS MER

Ungdomsledarkonferens

Ekumenisk ungdomsledarkonferens. OBS! Konferensen är inställd.

LÄS MER

UNITE

Ungdomsfestivalen Unite anordnas i år på fem olika platser; Malmö, Jönköping, Alingsås, Västerås och Sundsvall.

LÄS MER

Unite

Nyårskonferens för ungdomar på fem olika platser i Sverige; Örnsköldsvik, Västerås, Jönköping, Göteborg och Malmö.

LÄS MER

Unite Sweden

Nyårskonferens för ungdomar på fem orter.

LÄS MER

Uppdraget2015

En helg om uppdraget utanför kyrkans väggar, om att dela sin tro.

LÄS MER

Världspingstkonferens

Den 25:e Världspingstkonferensen hålls i Calgary i Kanada.

LÄS MER

Vision Fingerprint

Årligt återkommande konferens för och av ungdomar mellan 12 och 25 år. Årets tema är Fingerprint.

LÄS MER

Vision i Värnamo

En helg riktad till ungdomar, tillsammans med Jesus. En plats där relationen och tillbedjan till Gud är i fokus. Årets tema är expect the unexpected (förvänta den oväntade).

LÄS MER

Vision15

Ungdomskonferens på temat Equipped, utrustad.

LÄS MER

Worship & Tech Day

En dag för tekniker och musiker, som är med och skapar gudstjänster.

LÄS MER