Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

IPS-seminarium 10 Mar

  • Campus Engelska Parken, rum 2-2048, Uppsala
  • Börjar 10 Mar 13:00 och pågår till 16:00

IPS inbjuder till seminarium under rubriken "Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?". Seminariet hålls på Uppsala universitet, Campus Engelska parken.

IPS har anordnat flera seminarier kring de svensk-amerikanska pingstkontakterna, som fått arbetsnamnet ”Varför reste Lewi Pethrus just till Chicago?”.
Slutresultatet av dessa seminarier kommer att bli en bok i serien ”Studia Pentecostalia Upsaliensis” med utgivning under 2017. I samband med utgivningen kommer ett symposium att anordnas där de olika kapitlen presenteras. Medverkande i boken är Torbjörn Aronson, Joel Halldorf, Ivar Lundgren, Jan-Åke Alvarsson och Nils Malmström.