IPS-dag 03 May

  • Uppsala universitet, Geijersalen, Engelska parken
  • Börjar 3 Maj 13:45 och pågår till 18 Maj 17:30

I samband med Jan-Åke Alvarssons pensionering på Uppsala universitet kommer pentekostalforskaren professor Sinom Coleman från University of Toronto i Kanada, att föreläsa. Hans föreläsning hålls på engelska och har titeln ”Imminent/Immanent Pentecostalisms: Or, Pentecostalism, Anthropology, and the Affirmation of Life”.

Efter en bensträckare kommer så Jan-Åke Alvarsson att hålla sin avskedsföreläsning på temat ”Pentekostalism och livsavgörande upplevelser”. Den föreläsningen hålls på svenska och följs sedan av ett rundabordssamtal på temat ”Pentekostalism och integration”.

Samlingarna kommer att vara offentliga och gratis.