Pingst Ledare Anmälan öppen till höstens regionala inspirationsdagar

Framtidssamtal om LP-verksamheten 13 Mar

  • Pingstkyrkan, Uppsala
  • Börjar 13 Mar 10:00 och pågår till 15:00

Styrelsen för LP-verksamheten har tillsammans med Styrelsen för Pingst initierat en total genomlysning och genomgång av LP-verksamheten med avseende på framtidens utmaningar. Nyckelordet för framtiden är "församlingsnära".

Målgruppen för samtalsdagen är församlingsföreståndare eller motsvarande. Ledningen för LP-verksamheten är övertygad om att nyckeln till att betjäna människor i social nöd är att vara nära de lokala församlingarna.
Därför är inriktningen och ambitionen att LP lyhört ska lyssna till de behov som församlingarna identifierar och kraftfullt utöva ett stöd för att nå och hjälpa människor med sociala behov.
Detta utifrån att LP-verksamheten nu har en ekonomi i balans, vilket ger möjligheter att både forma och initiera en vision för framtiden.
Den som vill delta i samtalet behöver föranmäla sig senast 1 mars. Anmälan görs till julia.carlsson@pingst.se