Fakta och forskning

Fakta och forskning

Pingst erbjuder en hel del resurser för dig som vill studera Pingströrelsen ur olika aspekter och på olika nivåer. De tre grupper som framför allt söker fakta om Pingströrelsen är elever på grundskolan som gör olika studieuppgifter, högskolestudenter och forskare, samt släktforskare och lokalhistoriker. För att göra våra resurser tillgängliga på ett bra sätt grupperas de i tre avdelningar för respektive målgrupp nedan.

 

 

Studier i grundskolan

Användbara resurser på denna webbsida för ett arbete om Pingströrelsen på grundskolenivå är följande (klicka på relaterad länk nedan för att komma till resursen):

  • De vanligast förekommande frågorna för ett studiearbete om Pingströrelsen finns besvarade i en avdelning med frågor och svar på denna webb-plats. Använd filtreringsfunktionen på sidan för att hitta de svar du söker.
  • Ladda gärna ner en informationsfolder om oss som ger en lätt tillgänglig presentation av Pingst.
  • På vår webbsida finns även ett antal skrifter om tro och livsstil som det teologiska nätverket i Pingst gett ut, Trons Hemligheter. De ger en mer fördjupad beskrivning av vår tro. Dessa går också att ladda ner gratis som pdf-filer. Gå till ”Digitala resurser” och filtrera på ”Trons Hemlighet”.
  • I Pingströrelsen är det de lokala församlingarna som själva tar ställning i trosfrågor. Vi har alltså inga centrala dokument som deklarerar vår hållning i alla trosfrågor. Det bästa för en skoluppgift, när du studerat våra frågor och svar på webben, är att även ta kontakt med en pingstförsamling i din närhet för att ställa frågor och kanske boka in ett möte för intervju. Kontaktuppgifterna till pingstförsamlingarna i landet kan du hitta genom att klicka på länken ”Hitta församling” nedan.

Högskola och forskning

Pingstarkivet har publicerat en del referensmaterial som kan vara till nytta för studenter på högskolenivå och forskare. Det är framför allt följande två skriftserier:

  • ISPF Skriftserie – i serien presenteras ett flertal av de avhandlingar som gjorts om Pingströrelsen samt andra forskningsarbeten och dokumentationer.
  • IPS forskningsrapporter – här finns de rapporter som Institutet för pentekostala studier publicerat.

De kan laddas ner digitalt här

Båda serierna finns även tillgängliga i pappersformat i Pingst Webshop.

Våra arkiv finns presenterade i en särskild avdelning på länken ”Våra arkiv”.

En god start för ett större forskningsarbete är att ta del av historieverket Pingströrelsen i två band. Det kom ut år 2007 och innehåller många fakta och referenser. Många av författarna är själva etablerade pingstforskare.

För ett fördjupat studium finns vårat forskarrum på webben IPS Network. Där finns mängder av digitala källor och referensmaterial samt möjlighet till kontakt med andra forskare. Klicka på länken nedan för att läsa mer om nätverket.

Släktforskare och lokalhistoriker

De lokala pingstförsamlingarnas arkivmaterial finns som regel arkiverat lokalt i församlingens egen lokal eller regionalt på exempelvis folkrörelsearkiv. Om personens sammanhang är känt eller orten som ska studeras är given är det bästa alltid att börja sökandet lokalt. På startsidan kan församling sökas på ortsnamn. Om det är en mindre ort som inte ger träff – sök på en närliggande centralort för att komma vidare den vägen. Ibland har mindre församlingar som upphört gått in i en större grannförsamling.

Ett tidsödande arbete som dock kan ge många intressanta uppgifter är att söka i Pingströrelsens veckotidning Evangelii Härold. Den gavs ut åren 1916-1993. Åren till och med 1966 är digitaliserade och kan läsas på webben i biblioteket på IPS Network. Där finns också en hel del register m.m. som kan vara användbara. Läs mer om hur du får tillgång till IPS Network genom att klicka på länken nedan.

Insamlingsstiftelsen för pingstforskning (ISPF)

ISPF instiftades år 2004 av pingstpastor Bertil Carlsson och hans fru Anna-Britta Carlsson. Stiftelsen har till ändamål att främja akademisk forskning om den svenska Pingströrelsen och förvaltas av Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK).

Stiftelsen förmedlar pengar till de tillämpade forskningsprojekt som genomförs av IPS och ger ut skrifter i serien Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning. Dessa skrifter publiceras både på papper och digitalt, se ovan.

Stöd till fonden kan ges genom dess bankgiro nr: 5851-6899.