fbpx

Pingst föreståndare

Möt Pingst föreståndare,
Daniel Alm

Daniel har haft uppdraget att leda Pingst – Fria församlingar i samverkan, sedan 2016 och är en uppskattad pastor och skribent.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan sedan 2016 samt pastor och föreståndare i Pingst Västerås Sedan 2006.

Nedan kan du läsa Daniel Alms noteringar.

Läs senaste noteringarna från Daniel

Alms noteringar

Stor nåd från Herren över oss

”Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” Första Petrusbrevet 4:7-11

Alms noteringar

Vi ber oss igenom coronapandemin

TÄNK ATT VI nu levt med pandemins konsekvenser i ett år. Hela världen är under press och situationen påverkar individer och samhälle. Såklart berörs också våra församlingar och verksamheter. Jag konstaterar två saker: Gud är trofast och församlingen är fantastisk.

Alms noteringar

Pingst International är igång!

Ikväll skriver jag några rader om internationellt arbete inom Pingst med stor tacksamhet. Under flera år nu har jag och fler med mig drivit en utvecklingsprocess för pingströrelsens internationella insatser och relationer. Efter många samtal, skrivande, rådslagsbeslut, processande och rekrytering är vi nu i körläge. Idag har vår ledningsgrupp för Pingst International haft sitt första möte.

Alms noteringar

Låt oss vara milda ljus som vägleder

VI KÄNNER AV pandemin och dess effekter i hela samhällskroppen just nu. Mänskligheten upplever en situation som är helt ny och okänd för många. Kyrkans gensvar kan inte vara förnekelse inför smittans verklighet och vi…

Alms noteringar

Vi behöver våga samtala öppet inom pingströrelsen

I dagarna arrangeras Pingst Ledare – konferensen för pingströrelsens ideella församlingstjänare. Vanligtvis samlas vi i Umeå, Västerås och Jönköping men i år blir det annorlunda till följd av pandemins påtvingade villkor. Därför är det fantastiskt…