Pingst föreståndare

Möt Pingst föreståndare,
Daniel Alm

Daniel har haft uppdraget att leda Pingst – Fria församlingar i samverkan, sedan 2016 och är en uppskattad pastor och skribent.

Daniel Alm är föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan sedan 2016 samt pastor och föreståndare i Pingst Västerås Sedan 2006.

Nedan kan du läsa Daniel Alms noteringar.

Läs senaste noteringarna från Daniel

Skördetröskan ska igång

Under sommarledigheten kom de orden till mig gång efter gång, att skördetröskan ska igång. En tröska talar om kapacitet och format, skörd talar om något som ska hämtas in. Jag uppfattar maningen sådan att det nu är dags att ställa om från ett såningsperspektiv till ett skördeperspektiv. Vi har sått mycket under pandemin och nu […]

Ekumeniken och kyrkoavgiften

Några reflektioner om ekumenik efter en helg med kyrkoval som haft stor medial uppmärksamhet, Equmeniakyrkans kyrkokonferens som inletts och den Syrisk-ortodoxa kyrkans ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, vars 25-årsjubileum i uppdraget firades i Södertälje i helgen. Personligen anser jag det viktigt att ingå i ekumeniska sammanhang. Det finns något friskt och välgörande över att inte isolera […]

Motverka enkelriktningen!

Av och till blossar den upp, debatten om huruvida kyrkor ska få behålla vigselbehörigheten för äktenskap, om vigselplikt eller vigselrätt ska råda för enskilda förrättare. Den ena kraften tycker att vi ska fråntas rätten och göra lagstiftningen helt frikopplad äktenskapets historiska relation till religionerna och andra anser att vi ensidigt skulle lämna den ifrån oss […]

Alms noteringar

Skördetröskan ska igång

Inför hösten 2021 vill jag uppmana alla pingstförsamlingar att ta in uppmaningen: Skördetröskan ska igång. Under pandemin har mycket såtts ut av goda ord i evangeliet och nu upplever jag att det finns ett nytt format att inta. Jag tror det är fullt möjligt att många pingstförsamlingar skulle kunna ha dopförrättningar varannan helg fram till […]

Alms noteringar

Stor nåd från Herren över oss

”Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.” Första Petrusbrevet 4:7-11