Våra arkiv

Pingst - fria församlingar i samverkan tillhandahåller ett rikt material för studier och forskning. Redan 1984 startades Pingströrelsens Informationscentrum för att samla, bevara och tillgängliggöra material om Pingströrelsen. Idag samordnas arkiv och forskarservice av Institutet för pentekostala studier (IPS) som är en verksamhet inom samfundet.

Samlingarna vid Institutet för pentekostala studier erbjuder ett brett spektra av källmaterial för allt från släkthistoria till doktorsavhandlingar. Arkiven förvaras i huvudsak på fyra platser:

  • Pingstarkivet Alvik – som inryms i Pingst – fria församlingar i samverkans huvudkontor vid Alviks torg i Stockholm.
  • Riksarkivet – depå Arninge, Pingst – fria församlingar i samverkan (SE/RA/730822). Samlingarna är förtecknade och sökbara i Nationella arkivdatabasen (NAD): http://sok.riksarkivet.se/nad
  • Kungliga Biblioteket – audiovisuella samlingarna. Samlingarna finns förtecknade i Svensk mediedatabas (SMDB): http://smdb.kb.se/

Samlingarna är öppna för forskning. För vissa av samlingarna krävs tillstånd från Pingst för tillträde.

Kontakta alltid Pingst innan ett besök: magnus.wahlstrom@pingst.se

Förutom de fysiska samlingarna kan studenter och forskare få tillgång till den digitala arkiv och bibliotek som finns på IPS Network, ett webb-baserat forskarrum. Klicka på länken nedan för att läsa mer om IPS Network.

image description
Magnus Wahlström
Pingst- arkiv & forskning, Pingströrelsens årsbok, IPS Network
magnus.wahlstrom@pingst.se