Folder presenterar Pingströrelsen

För att presentera Pingströrelsen på ett enkelt och intresseväckande sätt har en folder tagits fram. Den har en post-modern ansats och riktar sig till bland annat skolungdomar.

Foldern kan delas ut vid studiebesök, eller finnas tillgänglig på kyrktorget. Den presenteras i 4-färgstryck på sex sidor i ett dubbelfalsat A4-ark.

Foldern kan köpas i Pingst webshop:

Klicka nedan för att ladda ner foldern som pdf

LADDA NER

Pingst_folder_2012
(0.90 MB)