Digitala Resurser

32 år bland pingstvänner i Solna

En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund – det som idag är Solna. Från 1914 till 1946.

LÄS MER

250 frikyrkokristna bland 40 000 invånare

Ett försök att beskriva verksamheten i och kring den snart 80-åriga ”bönhusbyggnaden” i skärsätra på Lidingö.

LÄS MER

1900-talets pingstkapell på Öland

Litet häfte med korta beskrivningar av pingstkapellen på Öland. Innehåller flera foton.

LÄS MER

Äldstekåren – den bibliska styrelsen

Om äldstekårens roll i svenska Pingströrelsen.

LÄS MER

Det utmätta området

Om mission och proselytism

LÄS MER

Ledarskap i svenska pingstförsamlingar – då och nu

Beskrivning av pingströrelsens traditionella syn på församlingens ledarskap samt en redogörelse för den variation som idag finns i församlingar. Analys av enkäter angående församlingarnas styrelsesammansättning. Jämförelse mellan sex församlingars…

LÄS MER

Svensk pingströrelses nattvardssyn

Pingstpastorers undervisning om nattvardens innebörd i ett urval av böcker och tidskrifter. Ett PM vid Teologiska Högskolan i Stockholm 1996.

LÄS MER

Nr 3. Vårt behov av sanning – Bertil Carlsson

Våren 1978 blev maktfrågan i Pingströrelsen en riksnyhet efter att flera spänningsfyllda konflikter utspelats inom Pingströrelsen under 1970-talet.
I detta skede hade Bertil Carlsson fem radioandakter i Sveriges Radio under vinjetten Vårt behov av sanning.
Radioandakterna fick särskild uppmärksamhet genom sitt tema och tidpunkten för utsändningen. I denna skrift görs...

LÄS MER

Helande

I denna skrift bearbetas frågor om sjukdom och helande. Helande ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

LÄS MER

Bibelsyn & Bibelbruk

Bibelsyn & Bibelbruk ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

LÄS MER

Andedop

Den personliga erfarenheten av den helige Ande har varit själva hjärtat i den andliga förnyelse som under de senaste hundra åren påverkat stora delar av kristenheten. Genom Pingströrelsen och dess förlängning i den karismatiska förnyelsen har Andens vindar blåst genom hela kyrkan.

Men vad innebär det att ha ”gemenskap med den...

LÄS MER

Människan

Frågan om människans ursprung och mål engagerar. Är hon den slumpmässiga evolutionens produkt, styrd av ”det naturliga urvalet”, där bara de bäst anpassade överlever? Eller är hon, som i en del österländska religioner, ett led i en oöverskådlig cykel av existenser?
I denna skrift i serien Trons hemlighet belyses Jesu...

LÄS MER

Jesus

Det finns något svårfångat i Jesus från Nasaret och de anspråk han framträder med. Han förblir en gåtfull gestalt utan jämförelse i historien. Han väcker sympati och förbryllar på samma gång. Ena stunden tror man sig veta vad han menar, nästa stund slår han undan benen på den som vill...

LÄS MER

Homosexualitet och kristen tro

Hur kan människor med en kristen tro komma till så olika slutsatser när det gäller homosexualitet? Vad säger Bibeln egentligen om samkönade relationer? Och hur ska den som attraheras av personer av samma kön se på sig själv och sina känslor?
I denna skrift sätts frågan om homosexualitet in i...

LÄS MER

Församlingen

Församlingen är Guds stora hemlighet. Mänskliga projekt och ideologier reser sig och slocknar, men kyrkan står oövervinnerlig i världen. Hon vittnar om Guds eviga plan för världen: att skapa ”en ny himmel och en ny jord”.
I denna skrift skildras visionen av den kristna församlingen. Uppfylld av Helig Ande blir...

LÄS MER

Dopet

Varför behöver man bli döpt? När bör dopet ske? Hur ska det utföras? Och vem kan döpa?
Denna skrift behandlar en rad praktiska frågor som rör det kristna dopet. Men framför allt vill den fördjupa tron på dopets andliga hemlighet. Varje dop är en synlig handling utförd av människor. Men...

LÄS MER

Andliga ledare

Någon har gått före dig. Någon har byggt det hus du bor i och de vägar du vandrar på. Det finns alltid fotspår att följa.

Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av...

LÄS MER

Nr 1. Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen – Bertil Carlsson

Undersökningen presenterades första gången som en uppsats i statskunskap år 1973. Materialet redovisar utförligt de alternativa organisationsstrukturer som växte fram i Pingströrelsen under åren 1912-1972. Författaren pekar på att beslutsprocesserna var svårgripbara för den vanlige pingstvännen. De olika företagen fungerade som ett dolt samfund och hade i praktiken de funktioner...

LÄS MER