Digitala Resurser

Nr. 22 De pingstbetonade. En pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet

De pingstbetonade kom att bli en benämning för anhängarna av den pingströrelse inom Svenska Missionsförbundet (SMF) som nådde sin kulmen kring år 1930. Pingstväckelsen fick inte fäste i SMF när den nådde Sverige i slutet av år 1906.Men femton år senare uppstod en pingströrelse med andedop och bruk av Andens...

LÄS MER

Nr. 21 Pingstkyrkan i Burundi och svensk pingstmission i landet 1935‒1985

Redan i början av 1920-talet hade Pingströrelsen gjort försök att börja bedriva mission i Urundi − i dag Burundi − i centrala Afrika, men det kom att dröja till mitten av 1930-talet innan det blev möjligt. Här ges en utförlig dokumentation av de förutsättningar som gällde, framväxten av en inhemsk...

LÄS MER

Wanja Karlsson – Sjuksköterska och missionär på Lemera

Lemera – en viktig plats i Afrika för svensk pingstmission – ligger i en bergskedja i östra delen av Demokratiska republiken Kongo. Dit kom Wanja Karlsson i januari 1975 för att arbeta på det missionssjukhus som byggdes upp under 1970-talet. Tanken på att bli missionär hade väckts tidigt i hennes liv och...

LÄS MER

Gäreskog: Salige Ludvig – sångarevangelisten Ludvig Gustafson

Ludvig Gustafson var 45 år när han år 1920 återvände till Sverige från USA. Han hade emigrerat dit vid 20 års ålder och i huvudsak arbetat som maskinist. I Sverige inledde han en ny karriär ‒ som sångarevangelist. Han blev känd som »Salige Ludvig« och framträdde i möten inom olika trossamfund. Ludvig...

LÄS MER

Blankett tystnadslöfte anställda och volontärer

LÄS MER

Blankett tystnadslöfte pastorer

LÄS MER

Utvecklingssamtal – skattning av arbetsledare

LÄS MER

Utvecklingssamtal – självskattning

LÄS MER

Utvecklingssamtal – mall mellan

LÄS MER

Ska vi bilda gemensam församling?

LÄS MER

Samfundshandboken – om medlemskap och samverkan

LÄS MER

Vägen in i Pingst

I detta dokument beskrivs vägen till ett medlemskap i Trossamfundet Pingst.

LÄS MER

Daniel Alm

Daniel Alm, föreståndare Pingst fria församlingar i samverkan

LÄS MER

Ulrik Josefsson

Ulrik Josefsson,

LÄS MER

Äktenskap

Den hemlighet som ligger i äktenskapet är stor. Kärleken mellan man och kvinna är ett tecken på Guds kärlek till världen.
Även om det livslånga äktenskapet är idealet för de flesta, utmanas denna samlevnadsform i dag av andra sätt att leva tillsammans. Kan man inte bara leva med varandra så länge det fungerar, utan långtgående löften?...

LÄS MER

Äldste – att leda Guds församling

Hur bör den kristna församlingen ledas? Och vem är lämpad att vara dess ledare? När ledarskap blivit ett modeord, behöver frågan på nytt ställas vad som är utmärkande för ett kristet ledarskap i evangeliets anda. Äldste är Nya testamentets vanligaste beteckning för församlingsledare. Men hur definieras en äldste? Och vem...

LÄS MER

Per-Olof Jacobsson – Mission för hela livet; Sverige, Kongo, Rwanda

Mission. Min berättelse handlar om mission. När man använder ordet mission tänker man oftast på en utgivande verksamhet i andra länder på jorden. I verkligheten är mission församlingens stora uppdrag både hemma och borta, och den viktiga arbetsuppgiften är att ”göra alla folk till lärjungar” enligt Jesu befallning.

LÄS MER

Venzel Nilsson – Minnen och händelser i mitt liv

Venzel Nilsson (1890‒1977) var en av den svenska Pingströrelsens ledande pastorer från tidigt 1930-tal till slutet av 1950-talet. I maj 1967 avslutade han en berättelse som handlar om uppväxten och ungdomstiden i Målilla socken i Småland, samt om sin omvändelse och gärning som evangelist, pastor och föreståndare.
Före år 1930...

LÄS MER

GDPR registermall

Mall för registrering av församlingens register och Personuppgiftsbiträdesavtal.

LÄS MER

Nr. 7. Teologi för hela skapelsen: En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Josefsson & Wahlström (red)

Troende i frikyrkorna är idag ofta välutbildade och aktiva samhällsmedborgare som är engagerade i frågor om global rättvisa och hållbar utveckling. Men trots ett djupt rotat socialt patos kan kopplingen vara otydlig eller saknas mellan praktiker för att förändra och förbättra den här världen och en underliggande och motiverande teologi....

LÄS MER

Sören Törnkvist – Faster Elsa och hennes missionärskamrater i Indien

Familjens hjälte och ett titthål ut mot stora världen. Så skriver författaren om sin barndoms bild av ”Faster Elsa”. Hennes livsöde släpper honom inte.
Vid 33 års ålder åkte Elsa Törnqvist till Indien som pingstmissionär. Under de följande 33 åren verkade hon i trakterna kring floden Ganges i Norra Indien. LÄS MER

Kyrkoavgift – ny blankett 2017

LÄS MER

Anmälan Vigselkurs

Blankett för anmälan om vigselbehörighet.

LÄS MER

Krisberedskap och säkerhetsföreskrifter, Svensk församling

LÄS MER

Nr. 20 Utanför lägret. En berättelse om missionären och evangelisten Otto Witt

Otto Witt (1848‒1923) kom till Sydafrika 1876 som Svenska kyrkans förste missionär. Teologiska funderingar parat med en rakryggad hållning kom i mycket att påverka hans livsvandring.

År 1890 lämnade han missionen efter en andlig kris ‒ blev evangelist och helgelsepredikant i Sverige, slutade efter ett syndafall, gick tolv år senare till...

LÄS MER

Nr. 19 Om Pingstväckelsens riktlinjer. Anteckningar om skriften och den tidiga pingstväckelsen i Tyskland

I  slutet av år 1916 gav den då dominerande pingströrelsen i Tyskland, Mülheimrörelsen, ut en skrift med titeln Unsere Ziele und Richtlinien für die Erbauung und Vollendung der Leibes Christi (»Våra mål och riktlinjer
för uppbyggandet och fulländandet av Kristi kropp«). Större delen av texten
gavs året därpå ut på...

LÄS MER

Nr. 18 Andens dop och nådegåvorna. Ett ekumeniskt »pingstmöte« i Stockholm 1918

En lekman i metodistförsamlingen Trefaldighet publicerade år 1918 en skrift med titeln Andens dop och nådegåvorna. Från pingstmötet i Stockholm, Trefaldighetskyrkan, den 23-26 febr. 1918. Stenografiskt referat från avslutningsmötet, över ämnet: Det allvarliga tidslägets krav på de kristna. Vad kan och bör göras?

Deltagare i avslutningsmötet, eller samtalsmötet som det kallades,...

LÄS MER

Andreas Ardenfors

Verksamhetsansvarig för Pingst Församling

LÄS MER

Affisch för utskrift – Hela Världen

LÄS MER

Kyrkoavgift – folder för utskrift i s/v

LÄS MER

Kyrkoavgift – folder för utskrift i färg

LÄS MER

Rekommendationsblankett Själavårdsutbildning

LÄS MER

Anmälningsblankett Själavårdsutbildning

LÄS MER

Pastorn, församlingen, krisen

LÄS MER

Befattningsbeskrivning_mall

Word-dokumentet innehåller ett exempel på hur en befattningsbeskrivning kan utformas. Det går bra att redigera i dokumentet efter nedladdning.

LÄS MER

Nr. 6 Församlingsplantering i Pingst: Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2015. Josefsson & Wahlström (red)

Det strategiska arbetet med bildandet av nya församlingar i Pingst – fria församlingar i samverkan startade för cirka 10 år sedan. Redan i samband med att Pingströrelsen formades prioriterades församlingsbildande. Senare kom idealet om “en församling i varje stad”. Under slutet av 1900-talet förändras idealen. Idag lyfts församlingsplantering fram som...

LÄS MER

Personalhandbok för utlandspersonal

Personalhandbok för utlandspersonal

LÄS MER

Lönelista för utlandspersonal

LÄS MER

Nr. 17 Andrew Ek. Några skeden i hans liv som predikant, missionär och nödhjälpsarbetare – Roland Gäreskog

Andrew Ek – eller Anders Gustaf Ek som han egentligen hette – fick uppleva pingstväckelsen vid Azusa Street i Los Angeles våren 1906. Han blev den förste att förmedla väckelsen till Sverige men hans insats som pionjär i landet blev kortvarig. Efter en tids församlingsarbete i Göteborg var han under...

LÄS MER

Marianne Hedström – Episoder från Liberia

Episoder från en ung familjs liv i tropiskt klimat skildras i den här boken. Stig och Marianne Hedström fick redan som ungdomar en kallelse från Gud till tjänst i Afrika. Mellan åren 1957 och 1969 arbetade de tre perioder i Liberia. I sexton episoder skildras mission, äventyr och djungelliv med...

LÄS MER

Birgitta Green – Bolivia, en pusselbit i mitt liv

Vårt liv är likt ett pussel och det är först när bitarna läggs samman vi kan se hur bilden växer fram. År 1968 reste den unga familjen Green till Bolivia. Börje och jag kom att tillbringa närmare trettio år i Sydamerika. Våra tre barn växte upp i en färgstark och barnvänlig miljö. Och uppdraget? Pastorsfamilj i en...

LÄS MER

Döden, uppståndelsen

Jesus kom i världen för att ge människan hopp. Men på vilka grunder vågar vi hoppas på ett liv efter döden? Och hur ser det hoppet ut?
Med både varsamhet och frimodighet behandlar denna skrift ämnet döden, uppståndelsen och det eviga livet. Även om ett och annat är svårt att...

LÄS MER

Niclas Lindgren

Niclas Lindgren, direktor PMU

LÄS MER

Rekommendationer för mötesbesök

LÄS MER

Blankett för anmälan till Trossamfundet Pingst

LÄS MER

Manual för grafisk profil

En egen grafisk profil för Pingst – fria församlingar i samverkan lanserades 2004. Manualen ger en beskrivning av hur logotypen kan användas.

Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan har skyddat varumärket pingst hos Patent- och registreringsverket (varumärke 365338). Användandet av varumärket pingst är därmed skyddat och får bara hanteras genom reglerat...

LÄS MER

Nr. 5 Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet: rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2012-2013 – Jan-Åke Alvarsson (red)

Sverige håller snabbt på att förändras, även på det andliga området. Mitt i Föreningssveriges sönderfall tycks det som att ingen längre har en tydlig överblick hur situationen ser ut. Detta gäller inte minst området ‘pentekostala’ och ‘karismatiska’ rörelser.

Den här rapporten är ett första försök från en forskargrupp att beskriva hur...

LÄS MER

Nr. 4 Pentekostal barn- och familjeteologi: rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011-2012 – Jan-Åke Alvarsson (red)

Teologen Cyprianus skrev på 200-talet: ”Att kyssa ett nyfött barn är att kyssa Skaparens hand.” Denna känsla av förundran, ja närmast en gudomlig närvaro, vid mötet med ett spädbarn har drabbat många människor. Barnen tillhör gudsriket och de representerar på något sätt också detta. De är till och med vårt...

LÄS MER

Nr. 3 Församlingssyn i Pingströrelsen. Rapport från ett seminarium – Uno Solinger (red)

Apostlagärningarnas färgstarka bild av den urkristna församlingens liv har alltid fascinerat pingstväckelsens folk. När man läser om de första kristnas dynamiska utveckling verkar Andens yttringar med övernaturliga inslag och dess frukt med bl.a. tät gemenskap vara deras kännemärke. Andens närvaro förklarar den tillväxt och det inflytande de första kristna hade.

Ropet...

LÄS MER

Nr. 2 Medlemskap. En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen – Jan-Åke Alvarsson (red)

Denna skrift innehåller viktiga texter om ett viktigt ämne. Församlingen. Inte så mycket om vem hon är och vad som är hennes natur. Utan mer vem är hon till för? Vem kan vara med i den levande Gudens församling? Idag ser vi en tilltagande diskrepans mellan våra medlemsregister och den...

LÄS MER

Nr. 1 Pingst i Grönland. En studie av den grönländska frikyrkan Inuunerup Nutaap Oqaluffia – Stig Öberg

I mitten av sextiotalet kom Stig Öberg som missionär till Grönland. Han lärde sig danska och grönländska och fick bland annat undervisa i den lokala skolan. Sedan dess har han följt pingströrelsens utveckling i landet och gjort återbesök ett antal gånger. När han hörde talas om snabba förändringar i den...

LÄS MER

Madeleine Hansson

Direktor för Pingst – fria församlingar i samverkan

LÄS MER

Pontus Fridolfsson

Verksamhetsledare Pingst Media

LÄS MER

Informationsfolder Pingst

Denna folder presenterar Pingströrelsen på ett enkelt och intresseväckande sätt. Den har en post-modern ansats och riktar sig till bland annat skolungdomar.

LÄS MER

Pelle Hörnmark

Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan

LÄS MER

Greta Björklund – Berättelsen om Joel. Kongomissionären.

Under några händelserika och dramatiska år skriver Joel Eriksson regelbundet hem till sina föräldrar och syskon i Hofors, Gästrikland.
Greta Björklund berättar utifrån breven om sin farbror Joel, om evangelisttjänsten, mötet med hustrun Berta, deras kallelse och resa till Kongo som missionspionjärer och om flickan Aina. Deras tid i Kongo...

LÄS MER

Nr. 16 Pingstväckelsen inom Metodistkyrkan i Sverige åren 1907-–1922 – Roland Gäreskog

Metodistpredikanten Thomas Ball Barratt blev pingstväckelsens apostel i Skandinavien när han med en egen andedopsupplevelse återvände till Norge från USA sent år 1906. Han var känd och uppskattad inom Metodist-episkopalkyrkan i Sverige. Det gjorde att många inom kyrkan hade en förväntan att pingstväckelsen skulle åstadkomma förnyelse och väckelse. Så blev...

LÄS MER

Nr. 15 Människan, samhället och Gud. Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning – Carl-Gustav Carlsson

Nittonhundratalets stora väckelserörelse, den svenska pingströrelsen med som mest cirka 100 000 medlemmar, formades i hög grad av Lewi Pethrus (1884?1974). Han var på många sätt en omstridd person. Av allmänheten blev han kanske mest känd för startandet av den kristna dagstidningen Dagen 1945 samt som en av initiativtagarna till...

LÄS MER

Kerstin Henningsson – Guds vilja förde mig till London – Liberia – USA

Livsresan börjar i Stockholm med barn- och ungdomstid, följs av ett första möte med Ingvar i London 1962, församlingstjänst, missionsuppdrag i Liberia samt barn och barnbarn i USA. På ett personligt sätt berättar Kerstin Henningsson i denna bok om sin livsresa och Guds ledning.

LÄS MER

Nr. 14 Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973-2008 – Magnus Wahlström (red)

Den svenska Pingströrelsen har en snart hundraårig historia. Under den tiden har fakta, analyser och åsikter presenterats i olika sammanhang av personer både inom och utom rörelsen. Denna bok belyser hur flera av de större forskningsarbeten som gjorts inom Pingströrelsen mellan åren 1973 och 2008 har tagits emot. Det sker...

LÄS MER

Allan Burman – min barn- och ungdomstid i Tanganyika 1937-1955

Det har gått femtiofem år sedan Allan Burman lämnade Tanganyika, landet som han föddes och växte upp i – och ändå återvänder han dagligen i sina tankar. Hela sitt vuxna liv har Allan bott och arbetat i Sverige och här har han sin fru Gudrun, barn och barnbarn. I denna...

LÄS MER

”Vi får inte blunda”

En uppsats om pastorer i Svenska Missionskyrkan och Pingströrelsen och deras beredskap för att samtala med människor om sexuella övergrepp.
Examensarbete i sociologi vid Högskolan i Dalarna.
Abstract in English, ”We can not look the other way”

LÄS MER

Nr. 13 Sprängbataljonen En tidig pingströrelse – Marianne och Roland Gäreskog

Sprängbataljonen bildades 1894 efter en utbrytning ur Frälsningsarmén. Många intryck togs därifrån, men rörelsen hade framför allt kännetecken som senare kom att utmärka Pingströrelsen, i förkunnelsen om frälsning, andedop, helande och Jesu tillkommelse. Livliga möten väckte till en början stor nyfikenhet. Efter en kris 1901 ombildades rörelsen, blev efter hand...

LÄS MER

Nr. 12 Georg Gustafsson – församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen – Nils-Eije Stävare

Pastor Georg Gustafsson är en av den svenska Pingströrelsens pionjärer. Under mer än ett halvt sekel var han en av rörelsens mest inflytelserika ledarpersoner. Gustafsson var ledare för flera snabbt växande församlingar och hade som förkunnare och bibellärare hela norden som arbetsfält. Han blev även känd som själavårdare och gav...

LÄS MER

Nr. 11 Lewi Pethrus i konflikt. Om några konflikter år 1929 mellan Lewi Pethrus och kända personer inom Pingströrelsen – Marianne och Roland Gäreskog

Året är 1929 och ur pingstväckelsen har en ny församlingsrörelse vuxit fram, Pingströrelsen. Lewi Pethrus har genom sina initiativ och sin ledningsförmåga blivit den unga rörelsens ledare. Detta år kommer han i konflikt med flera kända personer inom Pingströrelsen vilket leder till den allvarligaste krisen inom rörelsen under 1900-talet. Med...

LÄS MER

TV-Inters uppföljningsarbete. Kompendium 1 för telefonsjälavård.

Detta kompendium användes vid utbildning av telefonsjälavårdare på TV-Inter och sedan
som ett stöd för dem. Under de år TV-Inter sände regelbundet på TV4 och TV5 var det
många som tog kontakt. De som ringde fick möjlighet att möta en själavårdare på sin egen
ort. Tack vare utbildade själavårdare och...

LÄS MER

Vår(d)as det för själen i pingst?

Denna uppsats skrevs som en del av den distanskurs, som i St Lukas regi gavs på Nya Slottet Bjärka-Säby under sju terminer åren 1991-1994.
Uppsatsen redogör först för vad själavård är och hur den sker utgående från läst litteratur.
Därefter beskrivs själavården inom pingströrelsen grundat både på författarens egen erfarenhet,...

LÄS MER

Nr. 10 Pingströrelsen förr och nu. Valda publikationer 1947-2002 med anknytning till Pingströrelsens historia och tankevärld – Torsten Bergsten

Torsten Bergsten, docent i kyrkohistoria, har sedan studieåren i sin ungdom intresserat sig för svensk frikyrkorörelse. Det har genom åren resulterat i en mängd arbeten och artiklar. Flera av dessa berör på olika sätt Pingströrelsen, dess historia, sammanhang och tankevärld.
I denna samlingsvolym har ett urval av detta material samlats....

LÄS MER

Nr 9. Regn, regn färdas över oss. Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950–-1951 – Joel Halldorf

Algot Niklasson fick en nyckelroll i den väckelse som i december 1950 fick sitt genombrott, och under det kommande året spred sig i Pingströrelsen. Den kom att kallas förnyelseväckelsen och kännetecknades av förkrosselse och syndabekännelse hos de redan omvända. Redan i början av 1952 upphörde dock väckelsen.
Joel Halldorfs undersökning,...

LÄS MER

Nr 8. Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet – Börje Norlén och Georg Kjellberg

Pastorer från den amerikanska Latter Rain-väckelsen besökte sensommaren 1951 Filadelfia i Stockholm och därefter – mot Lewi Pethrus vilja – Östermalms Fria Församling, där väckelsen fick sitt genomslag på svensk mark.
I sin undersökning, som först presenterades som en uppsats vid Betelseminariet, beskriver Börje Norlén och Georg Kjellberg detaljerat den...

LÄS MER

Nr. 7 Pingstväckelsens riktlinjer

Pingstväckelsens riktlinjer gavs ut hösten 1917 på Förlaget Filadelfia. Lewi Pethrus skrev i förordet att boken var ”resultatet av många verkligt andedöpta mäns erfarenhet”. Den är en översättning av större delen av en bok från år 1916 vilken hade getts ut inom Mülheimrörelsen som vid den tiden var den dominerande...

LÄS MER

Nr. 6 Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna – Rhode Struble

Pingströrelsens församlingssyn och tillämpningen av denna blev tidigt ett av rörelsens viktigaste särmärken. Från år 1919 konsoliderades synen på den samfundsfria församlingen till en lära. Rhode Struble undersöker i sin avhandling, som först publicerades 1982, hur den samfundsfria församlingssynen utvecklades, försvarades och realiserades i Pingströrelsen. Författaren redogör för de sammanhållande...

LÄS MER

Herrens måltid

Samlade runt Herrens bord firar vi en måltid som är ett möte, inte ett minne. Därför har Herrens måltid, brödsbrytandet eller nattvarden som den också kallas, ända sedan urkristen tid stått i centrum av det kristna gudstjänstfirandet.

Med utgångspunkt i skapelseberättelsens skildring av människans som en hungrande och ätande varelse visar...

LÄS MER

Gudstjänsten

Över hela jordklotet kommer kristna människor tillsammans för att fira gudstjänst på ”Herrens dag”. Från det att solen går upp i Asiens östra kant, tills den går ner så långt västerut vi kan komma, pågår en global gudstjänst. Några möts i praktfulla katedraler, andra i enkla kapell eller lerkyrkor. Gudstjänstkulturen...

LÄS MER

”Regn, regn, färdas över oss” – Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom pingströrelsen 1950-1951

Uppsats i kyrkohistoria vid Lunds universitet

LÄS MER

Pentekostal spiritualitet. Med särskild hänsyn till Sven Lidmans och Lewi Pethrus 1940-talsproduktion

Magisteruppsats i Kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

LÄS MER

Nr. 5 Pingströrelsen, kyrkorna och samhället – Carl-Erik Sahlberg

Undersökningen bearbetar Pingströrelsens utveckling under tioårsperioden 1964-1974 och tar vid efter författarens avhandling Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963. I början av 1960-talet arbetade Pingströrelsen mer aktivt än många andra kristna grupper för ett stärkt kristet inflytande i det svenska samhället. Hur påverkade starten av...

LÄS MER

Nr. 4 Pingströrelsen och tidningen Dagen – Carl-Erik Sahlberg

Carl-Erik Sahlbergs doktorsavhandling om den svenska Pingströrelsens förhållande till samhället och till kyrkosamfunden presenterades första gången våren 1977. Då fanns endast ett fåtal vetenskapliga arbeten publicerade som behandlade den svenska Pingströrelsen och Carl-Erik Sahlberg var den förste som ställde rörelsen i relation till den miljö som den var framsprungen ur....

LÄS MER

Själavården i Pingströrelsen

Uppsats i magisterutbildning i teologi (20 poäng) vid Uppsala universitet. Undersökningens syfte är att undersöka den själavård som förekommer i Sveriges pingstförsamlingar för att bidra till en bättre kunskap om hur man ser på själavården och hur den praktiseras.

LÄS MER

Nr 2. Organizations and Decision Procedures within the Swedish Pentecostal Movement – Bertil Carlsson

The survey was first presented as a paper about political science in 1973. The material shows in detail the different structures in the organization which developed in the Swedish Pentecostal Movement between 1912 and 1972. The author points out that the decision processes were hard to comprehend for the ordinary...

LÄS MER

Livsstilsmönster inom Pingströrelsen

B-uppsats i historia vid Linköpings universitet, vårterminen 2000. Historia. konstruktionen av habitus i tidskrifterna Den Kristne 1951-52, 1964-65 och Evangelii Härold 1973-74.

LÄS MER

En sociologisk orientering

Föredrag hållet i Stockholms Högskola den 31:a oktober 1944. Utgivet av Förlaget Filadelfia, Stockholm

LÄS MER

Pastorsskjortans kommunikativa möjligheter & omöjligheter – inom pingströrelsen

Pastorsskjortans vara eller icke vara inom pingströrelsen. Enkätundersökning bland pastorer och medlemmar i Filadelfia Stockholm mm. Enkätundersökning bland PTS-studenter mfl. 10-poängsuppsats/examensarb. Högskolan (THS).

LÄS MER

”Jag är Herrens tjänarinna” – vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse – förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998. Handlar om kvinnan inom pingströrelsen.

LÄS MER

African Pentecostalism

A comparision between ”Pentecostal” movements in West Africa and the Pentecostal Church in Burundi. Published in SMT – Swedish Missiological Themes – Svensk Missions Tidskrift 3/1999.

LÄS MER

Nytt namn – nytt innehåll?

Examensarbete (5p) på Folkhögskollärarprogrammet på Linköpings Universitet. Arbetet är en undersökning av en utbildning på Kaggeholms folkhögskola, som har anknytning till Pingströrelsen. På denna skola har sedan 1945 bedrivits utbildning med…

LÄS MER

Pingströrelsens identitet – En studie av tidskriften Den Kristne 1949-55 ur ett historiskt/sociologiskt perspektiv

C-uppsats vid Linköpings Universitet, 1994-95. Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap. Historia 3. Tack går till Per Skoglar för internetanpassning av uppsatsen.

LÄS MER

Pentekostal hermeneutik

Uppsatsen är skriven som examination till högskolekursen ”Den pentekostala revolutionen” vid THS. Uppsatsen behandlar ämnet pentekostal hermeneutik dels genom en kortare redogörelse av några pentekostala teologers syn, dels genom en längre…

LÄS MER

Den goda hustrun. Om pastorsfruns roll i svensk pingströrelse idag.

Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tre pastorsfruar i Norrland. Syftet med uppsatsen är att söka förståelse för pastorsfruarnas situation och deras roll i församlingarna. Det diskuteras även lite kring kvinnligt ledarskap.

LÄS MER

Lutherska inslag i frikyrklig förkunnelse. Påskpredikan hos Paul Waldenström och Lewi Pethrus.

Uppsatsen ingår i ett stort nordiskt forskningsprojekt om luthersk predikotradition. Uppsatsen har blivit publicerad i Nordiska Rådets rapportserie: Luthersk påskpredikan i Norden, bd 2, 2001.

LÄS MER

Väckelsen i Örby under 100 år

Örby

LÄS MER

Sju år som utpost – sedan sin egen

En uppsats som i korthet vill berätta hur en utpost i Tumba blev en egen församling – och året var 1926.

LÄS MER

Redan 1913 var man i Aspudden

En uppsats som försöker beskriva Filadelfias arbete i Aspudden, Mälarhöjden, Älvsjö och Bredäng.

LÄS MER

Pingstförsamlingen på Östermalm på 20-talet

En uppsats om hur Pethrus bildade en församling på Östermalm och om hur den kom tillbaka till Filadelfia.

LÄS MER

Pingst inom tullarna på 10 och 20-talet

En uppsats om var pingstvännerna höll till i Stockholm innan Filadelfiakyrkan invigdes 1930.

LÄS MER

Medlemmarna på Uppsalagatan 11, år 1915

Ett försök att något beskriva medlemmarna i Filadelfia fem år efter församlingens bildande.

LÄS MER

Livskraftig församling som aldrig varit utpost

Om hur det började med ”endast fyra bröder” i Tureberg; hur man köpte tomt, bildade församling och byggde kyrka.

LÄS MER

Från Sursta kapell till Vallentuna pingstkyrka

En uppsats som berättar hur det började i Sursta kapell och i Täby kyrkby för att sluta i Vallentuna.

LÄS MER

En utpost vid spårvagn 16:s ändhållplats

En berättelse om ”Mälarhöjdens Evangeliska Vänner” som började med möten på Utsiktsberget och hur det sedan gick.

LÄS MER

En spartansk predikolokal blev förnämlig biograf

En artikel som bland annat berättar hur Filadelfiamedlemmarna höll på att hamna i en sjunkande saluhall. Stockholm. Sveavägen.

LÄS MER

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20- och 30-talet.

LÄS MER

Detta var den ringa begynnelsen!

En uppsats som berättar hur den ringa begynnelsen i Älta blev en livaktig utpost i Tyresö.

LÄS MER

Det började i Smyrna och slutade i Bredäng

Ett försök att i uppsatsform berätta om hur en grupp pingstvänner i Älvsjö arbetar under många år.

LÄS MER

Det brinner i kapellet

En uppsats om Pingströrelsen i Huddinge under 70 år. (1993)

LÄS MER

De fick både tomt och virke

Fruvik. En uppsats som berättar hur pingstvännerna kunde fortsätta där missonsvännerna tvingats sluta – precis på samma grund.

LÄS MER

Bland gränderna i Gamla stan

Ett försök att i uppsatsform berätta om nitiska pingstvänner i Gamla stan under tre decennier i mitten av 1900-talet.

LÄS MER

32 år bland pingstvänner i Solna

En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund – det som idag är Solna. Från 1914 till 1946.

LÄS MER

250 frikyrkokristna bland 40 000 invånare

Ett försök att beskriva verksamheten i och kring den snart 80-åriga ”bönhusbyggnaden” i skärsätra på Lidingö.

LÄS MER

1900-talets pingstkapell på Öland

Litet häfte med korta beskrivningar av pingstkapellen på Öland. Innehåller flera foton.

LÄS MER

Äldstekåren – den bibliska styrelsen

Om äldstekårens roll i svenska Pingströrelsen.

LÄS MER

Det utmätta området

Om mission och proselytism

LÄS MER

Ledarskap i svenska pingstförsamlingar – då och nu

Beskrivning av pingströrelsens traditionella syn på församlingens ledarskap samt en redogörelse för den variation som idag finns i församlingar. Analys av enkäter angående församlingarnas styrelsesammansättning. Jämförelse mellan sex församlingars…

LÄS MER

Svensk pingströrelses nattvardssyn

Pingstpastorers undervisning om nattvardens innebörd i ett urval av böcker och tidskrifter. Ett PM vid Teologiska Högskolan i Stockholm 1996.

LÄS MER

Nr 3. Vårt behov av sanning – Bertil Carlsson

Våren 1978 blev maktfrågan i Pingströrelsen en riksnyhet efter att flera spänningsfyllda konflikter utspelats inom Pingströrelsen under 1970-talet.
I detta skede hade Bertil Carlsson fem radioandakter i Sveriges Radio under vinjetten Vårt behov av sanning.
Radioandakterna fick särskild uppmärksamhet genom sitt tema och tidpunkten för utsändningen. I denna skrift görs...

LÄS MER

Helande

I denna skrift bearbetas frågor om sjukdom och helande. Helande ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

LÄS MER

Bibelsyn & Bibelbruk

Bibelsyn & Bibelbruk ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst. De har gjort ett gediget arbete för att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra.

LÄS MER

Andedop

Den personliga erfarenheten av den helige Ande har varit själva hjärtat i den andliga förnyelse som under de senaste hundra åren påverkat stora delar av kristenheten. Genom Pingströrelsen och dess förlängning i den karismatiska förnyelsen har Andens vindar blåst genom hela kyrkan.

Men vad innebär det att ha ”gemenskap med den...

LÄS MER

Människan

Frågan om människans ursprung och mål engagerar. Är hon den slumpmässiga evolutionens produkt, styrd av ”det naturliga urvalet”, där bara de bäst anpassade överlever? Eller är hon, som i en del österländska religioner, ett led i en oöverskådlig cykel av existenser?
I denna skrift i serien Trons hemlighet belyses Jesu...

LÄS MER

Jesus

Det finns något svårfångat i Jesus från Nasaret och de anspråk han framträder med. Han förblir en gåtfull gestalt utan jämförelse i historien. Han väcker sympati och förbryllar på samma gång. Ena stunden tror man sig veta vad han menar, nästa stund slår han undan benen på den som vill...

LÄS MER

Homosexualitet och kristen tro

Hur kan människor med en kristen tro komma till så olika slutsatser när det gäller homosexualitet? Vad säger Bibeln egentligen om samkönade relationer? Och hur ska den som attraheras av personer av samma kön se på sig själv och sina känslor?
I denna skrift sätts frågan om homosexualitet in i...

LÄS MER

Församlingen

Församlingen är Guds stora hemlighet. Mänskliga projekt och ideologier reser sig och slocknar, men kyrkan står oövervinnerlig i världen. Hon vittnar om Guds eviga plan för världen: att skapa ”en ny himmel och en ny jord”.
I denna skrift skildras visionen av den kristna församlingen. Uppfylld av Helig Ande blir...

LÄS MER

Dopet

Varför behöver man bli döpt? När bör dopet ske? Hur ska det utföras? Och vem kan döpa?
Denna skrift behandlar en rad praktiska frågor som rör det kristna dopet. Men framför allt vill den fördjupa tron på dopets andliga hemlighet. Varje dop är en synlig handling utförd av människor. Men...

LÄS MER

Andliga ledare

Någon har gått före dig. Någon har byggt det hus du bor i och de vägar du vandrar på. Det finns alltid fotspår att följa.

Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av...

LÄS MER

Nr 1. Organisationer och beslutsprocesser inom Pingströrelsen – Bertil Carlsson

Undersökningen presenterades första gången som en uppsats i statskunskap år 1973. Materialet redovisar utförligt de alternativa organisationsstrukturer som växte fram i Pingströrelsen under åren 1912-1972. Författaren pekar på att beslutsprocesserna var svårgripbara för den vanlige pingstvännen. De olika företagen fungerade som ett dolt samfund och hade i praktiken de funktioner...

LÄS MER