fbpx

Pingsts verksamheter publicerar en rad material som presenterar allt från aktualiteter till fördjupning och kunskap kring församlingsrörelsens historia och teologi. Flera av dem publiceras också digitalt och här har vi samlat dem i ett bibliotek. Klicka på kategorierna nedan för att ta del av materialet.

SKRIFTSERIER

Insamlingsstiftelsen för pingstforskning, instiftades år 2004 för att främja akademisk forskning om den svenska Pingströrelsen. Den förvaltas av Pingstförsamlingarnas skol och kursverksamhet (PSK). Genom Pingst – arkiv och forskning publiceras avhandlingar, dokumentationer, m.m. i en skriftserie med syftet att tillgängliggöra forskning som gjorts om och ny kunskap som dokumenteras om svensk Pingst.

Skriftserien Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning är en skriftserie som startade 2011 för att tillgängliggöra den viktiga kunskap som enskilda författare kan erbjuda genom sin berättelse. I serien publiceras biografiska skildringar av olika slag som på olika sätt anknyter till den svenska Pingströrelsen. En mindre upplaga trycks på papper för bibliotek och enskilda personer. De publiceras även digitalt här.  

Skriftserien Trons hemlighet gavs ut av det Teologiska nätverket i Pingst åren 2006-2013 med ambitionen att fånga och formulera tron som den förkunnas i Pingströrelsens huvudfåra. Trons hemligheter ger en samlad och tillgänglig fördjupning kring de centrala delarna i den kristna tron.

Institutet för Pentekostala Studier (IPS) drivs inom Pingsts teologiska högskola Akademi för Ledarskap och Teologi. IPS driver gemensamma forskningsprojekt, seminarier och konferenser och erbjuder därigenom resurser och miljö för alla som forskar med ämnen som har anknytning till pentekostal kristendom. Flera tillämpade forskningsprojekt presenteras i skriftserien Forskningsrapporter från IPS.