fbpx

Ekumeniska Samar­­­beten

Lokalt

Pingst värdesätter samarbete mellan kristna kyrkor och församlingar. De flesta av pingstförsamlingarna har lokala samarbeten av olika slag. Varje församling är självstyrande och beslutar själv om sitt samarbete. På flera platser har pingstförsamlingar gått ihop med församlingar från ett annat samfund till gemensam församling.

 

Nationellt

Pingst – fria församlingar i samverkan är sedan 2007 med i Sveriges kristna råd – en ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. Pingst är också medlem i nätverket Svenska evangeliska alliansen och i Svenska bibelsällskapet som arbetar för översättning, spridning och användning av Bibeln.

 

Internationellt

Pingst samarbetar med en rad pingstsamfund och storstadskyrkor i övriga delar av världen. Den svenska Pingströrelsen är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF).