Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Vila i att vara sänd till världen

”HAN SKALL TRÄDA fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.” Mika 5:4 När Gud skapat världen och såg att det var ett gott verk, vilade han. Clark Pinnock skriver att Gud inte vilade av trötthet, utan av tillfredsställelse. I skaparkraften finns utrymme för vila, en vila som ger utrymme för visioner. När vi nu går in i advents- och jultiden hoppas jag du får många goa stunder med tid att lyssna på musik, äta och dricka något gott och njuta av en och annan micropaus. Men jag önskar dig också glädjen att ge bort så mycket du kan av tid och tillgångar till andra.

I JULBERÄTTELSEN FINNS många andliga sanningar. En handlar om relationen mellan människans ro och Guds storhet. Frid över jorden kommer med frälsaren. Strid kommer när vi ska frälsa oss själva. Folken får ro när den store herden är stor intill jordens ändar. I detta finns missionsuppdraget med frid som bestående frukt, likt det vackraste röda vinteräpple. Barnet blev fött och hans rike ska nå till jordens ändar, då ska folken få ro. Vem kunde tro att barnets joller i Betlehem och kyrkans tungotal på pingstdagen skulle innehålla en sådan oerhörd slagkraft. Vår herde har offrat sig själv, ja som ett oskyldigt lamm. Kyrkan talar ett oskyldigt språk, ja som ett barns joller är bönespråket. När det andliga livet fyller kyrkan tjänar hon inte i trötthet eller frustration, hon har förtröstan och är glad att få vara med och tjäna och ge. Det har varit en fascinerande höst med det gemensamma i vår rörelse. Vi har noterat våra högsta siffror både för Pingst Ledares deltagarantal och antalet nya medgivande till kyrkoavgiften. Vi har börjat skriva våra första Memos of Understanding med vårt stora internationella nätverk.

DET FINNS MÅNGA hoppfulla tecken. När våra pastorer samlas i januari 2020 är min bön att vi ska fyllas med längtan att se en satsning på det kreativa, det expansiva och det unga. Vi kommer att lansera flera satsningar som kommer påverka i positiv riktning hela nästa år. Växande kärlek till Jesus och människor, en god och äkta röst i tiden och en rörelse som växer vidare, det är vår bön också för kommande år. En kyrka som talar om Jesus och ännu hellre som Jesus, förmedlar hopp och hittar sin vila i att vara sänd till världen med goda nyheter om Guds goda verk. Bara församlingarna har det bra kommer vi att kunna betjäna många människor också nästa år. Guds verk är ett gott verk, så låt oss vila lite nu, njuta julfriden och samtidigt låta våra drömmar förnyas inför det nya året.

/Daniel

 

Ur tidningen Pingst nr 4 2019