Vi ber oss igenom coronapandemin

TÄNK ATT VI nu levt med pandemins konsekvenser i ett år. Hela världen är under press och situationen påverkar individer och samhälle. Såklart berörs också våra församlingar och verksamheter. Jag konstaterar två saker: Gud är trofast och församlingen är fantastisk.

Trots alla begränsningar och allt lidande, har vi noterat Guds kraft och hjälp att också leva under dessa villkor. Det är inte slut med Guds agerande, hans armar räcker till.

Under året har jag noterat hur våra församlingar kämpat vidare utan att de kunnat ha öppna samlingar som tidigare. Guds församling hålls vid liv och samman genom att Anden är given sedan pingstdagen. Såväl i samling som i förskingring är vi ändå hans folk och verket går vidare.

Våra församlingar har fortsatt vara innovativa och uthålliga i det digitala och diakonala arbetet. Men nog har det varit slitsamma dagar och många är trötta i själen och svultna på mänsklig gemenskap och omfamning.

EN BÖN KOM till mig i början av pandemin och i den bönen finns en strof: ”Hjälp dina tjänare i vitt att hitta vaccin”. Nu är vi där att vaccin tagits fram i rekordfart och trots att det såklart kan finnas vissa risker med vaccinering är den stora nyttan ändå så mycket större.

Vänner, låt oss fortsätta be oss igenom pandemin, bönesvar har kommit och bönesvar är på väg. När du är ensam, sjuk och svag, när du saknar gemenskapen så det gör ont i kroppen, vet då att vi är många som ber med dig och för dig. Över oss alla vakar Gud.

DET FINNS MYCKET vi längtar efter ska hända efter pandemin men låt oss inte se denna innevarande fas som bortkastad. Världen behöver en kyrka som inte låter sig paralyseras och passiviseras. Tvärtom, också i detta nu verkar Gud, också idag blir människor frälsta, vi kan göra mycket där vi är. Den Gud vi ber till är aktivt lyssnande, han ska hjälpa genom allt.

”En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar.”

Femte Mosebok 33:27.

När denna tidning når sina läsare är vi på väg att ännu en gång minnas Jesus lidande, död och också hans uppståndelse. Ännu en gång firar vi påsken och påminns om det stora att Gud själv är den som tar bort världens synder. Vi får be oss igenom pandemin och vi kan göra det styrkta av påskberättelsens påminnelse om att livet segrade till slut.

Välsignad påsk!