Styrkan i att dela det svaga

Så har man genomfört sin första valrörelse. Jag vill tacka alla som stöttat oss och arbetat för att få ut vårt budskap i många olika tidningar och på olika platser. Stort tack! Nu har jag i och för sig varken försökt bli vald, eller påverkat till att rösta på ett visst parti. Ändå har vi som rörelse kampanjat viktiga frågor i satsningen ”På de utsattas sida”.

Jag har också använt min rösträtt i vår demokrati. Möjligheten att som person påverka ett helt samhälles inriktning tillhör en av våra främsta friheter, precis som religionsfriheten att uttrycka tro i gemenskap med andra. All verklig förändring sker organiserat, skriver Per Grankvist i boken ”Engagemang”. Vad skulle jag ha för nytta av min rösträtt i en demokrati där bara jag själv existerar? Vad händer i en gemenskap där endast de starka ryms? I kyrkan och i vallokalen uttrycker vi både friheten men också våra behov. Det finns ett vackert samband i beslutad gemensamhet och delad svaghet.

Vi är sända till världen av Anden med goda nyheter och bön. Evangeliet innebär både sanning, väg och liv, det är i sig ett erbjudande, inte ett argument. Men komplexiteten i livet kan inte mötas av förenklingar, däremot kan det bräckliga i oss bäras i en gemensam berättelse. Hängivenhet är bland det vackraste att se, människor med övertygelse väcker passion och kan påverka ett helt land.

Men en hängivenhet som inte hanteras med respekt för andra blir till slut hänsynslös. Friheten att yttra en åsikt får inte blandas ihop med frestelsen att definiera sin egen sanning. I en brokig eftervalssituation har vi nu, precis som i kyrkan och samhället i stort, behov av ledarskap men hur ser ett framgångsrikt sådant egentligen ut?

Storheten i det ledarskap vi behöver hittas nog inte i maktkamper, däremot ligger det fördolt i insikten om behovet av delad svaghet. Kanske kan ett välbehövligt utrymme bara skapas genom generositet buren i insikten om den egna begränsningen. Jag tror vi behöver påminna oss om betydelsen av att göra saker tillsammans men inte bara utifrån våra styrkor och förmågor. Storheten i ett samhälle såväl som i kyrkan hittas också i det delade svaga, en gemensamhet byggd mitt bland alla behov.

Det riktigt stora ledarskapet tänker inte på nästa valresultat eller nästa predikans uppskattning. Det ledarskap vi behöver tänker på nästa generation och ställer sig därför på de utsattas sida.

Daniel Alm

Krönika publicerad i Dagen 12 september