Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Sorg över Sri Lanka

Påskdagen 2019 är uppståndelsedagen med sin livsglädje men det är också en dödens och sorgens dag med fruktansvärda bombattentat utförda på Sri Lanka. Över 200 omkomna och många många fler skadade i fientliga attentat mot kyrkor och hotell där oskyldiga människor drabbats av hat och våld. Man blir förtvivlad och tyngd i hjärtat.

Vår systerrörelse, Fellowship of Free Churches, FFCSL, tillhör de som drabbats. East Coast Zion Church i Batticaloa var på väg att avsluta sin söndagsskola och påskdagsgudstjänsten skulle börja när en bomb exploderade och 28 människor omkom, varav 10-12 barn. Viss oklarhet råder runt siffrorna, bomben utlöste också en brand som försvårar kontrollen av situationen.

Just nu råder utegångsförbud på ön men om möjligt kommer företrädare för pingströrelsen besöka Batticaloa under morgondagen. Jag har idag på eftermiddagen talat med Jacob Ratnam, ledare för den rörelse vi samarbetar med och framfört våra kondoleanser och löfte om förbön och stöd. Vi kommer att hålla kontakt för att se vad vi kan bidra med i situationen som uppstått. Pingst, Pingstkyrkan Edsbyn och Smyrna Göteborg bär ett särskilt ansvar för Sri Lanka. Tillsammans med flera andra svenska församlingar och missionärer som arbetat och arbetar på Sri Lanka, har vi många relationer i den lankesiska rörelsen med omkring 25 000 medlemmar.

Den kristna kyrkan är under attack och förföljelse. Men den kristna kyrkan är inte en upprorsrörelse. Vi är en uppståndelserörelse. Döden och dödandet ska aldrig få sista ordet. Vi ber om frid i hjärtan och kraft att agera i fred. Vi sätter vårt hopp till honom som själv besegrat döden.

Frid över de som påskdagen 2019 fick sätta livet till. ”Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död.” Psaltaren 116:15

Det är påskdag men det är också sorg över Sri Lanka.
/Daniel Alm