Äldre inlägg Alms noteringar

Vill Jesus ett perspektivskifte?

MER INFO

Världspingstkonferensen

De här bloggraderna skrivs på flygplatsen Guarulhos i São Paolo, på väg hem till Stockholm via München. Det har varit en otrolig glädje att få vara med på den tjugofjärde världspingstkonferensen. Att vara svensk i...

MER INFO

Från korn och druva till bröd och vin

MER INFO

Uttrycksfull andlighet?

Det är med stor glädje vi välkomnar dig till våra första inspirationsdagar med nätverket Pingst Ledare i Umeå, Västerås och Jönköping! Vi vill samla så många ledare inom pingstförsamlingarna i Sverige som möjligt. Vi behöver...

MER INFO

Församling eller förvirring?

Under den här sommaren med alla sina stora händelser av terrorism och statskuppsförsök, där många människor har drabbats på ett oerhört tragiskt sätt, har jag ur min horisont funderat och bett över några aspekter som...

MER INFO

Efter Nyhem, Almedalen och Lappis!

MER INFO

Mellan två sommarkonferenser

MER INFO

Examensavslutning med Akademi för ledarskap och teologi

MER INFO

Hänförelse, Hängivenhet, Hänsyn

MER INFO