Äldre inlägg Alms noteringar

Gudstjänstkurvan

Gudstjänsterna i våra kyrkor angår och engagerar många. Det finns nog få aktiviteter vars innehåll leder till så mycket varierande tankar och olika känslor som gudstjänsterna gör hos de som tillhör en församling. Personligen känner...

MER INFO

Pod, hemsida och facebooksida

Hej kära läsare, Det ligger i mitt uppdrag som föreståndare för Pingst att kommunicera och ha så mycket dialog som möjligt. Därför har vi nu startat en ny podcast, hemsida och facebooksida som du gärna får...

MER INFO

Våga vara ett utropstecken!

MER INFO

Att leda församlingen till utveckling

MER INFO

Apostolisk kristendom, respekt, enhet och mission

MER INFO

Vill Jesus ett perspektivskifte?

MER INFO

Världspingstkonferensen

De här bloggraderna skrivs på flygplatsen Guarulhos i São Paolo, på väg hem till Stockholm via München. Det har varit en otrolig glädje att få vara med på den tjugofjärde världspingstkonferensen. Att vara svensk i...

MER INFO

Från korn och druva till bröd och vin

MER INFO

Uttrycksfull andlighet?

Det är med stor glädje vi välkomnar dig till våra första inspirationsdagar med nätverket Pingst Ledare i Umeå, Västerås och Jönköping! Vi vill samla så många ledare inom pingstförsamlingarna i Sverige som möjligt. Vi behöver...

MER INFO

Församling eller förvirring?

Under den här sommaren med alla sina stora händelser av terrorism och statskuppsförsök, där många människor har drabbats på ett oerhört tragiskt sätt, har jag ur min horisont funderat och bett över några aspekter som...

MER INFO