Pingst International är igång!

Ikväll skriver jag några rader om internationellt arbete inom Pingst med stor tacksamhet. Under flera år nu har jag och fler med mig drivit en utvecklingsprocess för pingströrelsens internationella insatser och relationer. Efter många samtal, skrivande, rådslagsbeslut, processande och rekrytering är vi nu i körläge. Idag har vår ledningsgrupp för Pingst International haft sitt första möte.

Kortfattat går detta ut på att församlingarnas gemensamma arbete sker i sex geografiska regioner och med fyra tematiska spår. Dessa spår är:
-De minst nådda
-De mest utsatta
-Missionärerna från Sverige
-Relationerna i världen
De sex regionsekreterarna och de fyra tematiska ledarna utgör ledningsgruppen för Pingst International. Det är alltså den gruppen som haft sitt första möte. Här har vi nu för första gången ett strategiskt bord där vi tillsammans kan vara i församlingarnas tjänst för samordning och stimulans. Den lokala församlingen har ett globalt uppdrag, det är vår övertygelse. Men i den stund en lokal församling agerar internationellt blir det en del av pingstmissionen och då uppstår behovet av samordning, något vi levt med länge men som vi nu utvecklat vidare. Samtidigt är det internationella arbetet mångfaldigt. Det handlar om kampanjer, pionjärmission, bibelöversättning, mediasändningar, församlingsplantering, ledarträning och teologisk utbildning. Det handlar också om fattigdomsbekämpning, arbete för jämställdheten, freden och demokratin. Det finns också en mängd nätverk och relationer till systerrörelser vi vill odla. Tänk, den svenska pingströrelsen har direkta relationer till omkring 100 andra pingströrelser världen över. Vi tror också att Gud fortsatt kallar människor från vårt land att bli missionärer och idag finns någonstans runt 150 missionärer utsända från Sverige.
Ett uttryck av vad vi gör tillsammans inom Pingst International är Sänd där en förbönskampanj pågår, var gärna med och ta del genom att följa Sänd i sociala medier.
”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.””
Matteusevangeliet 9:35-38
Vi är på väg in i en fas som kommer möjliggöra mycket expansion och förhoppningsvis får vi se många människor komma till tro, liv förvandlas, kyrkor resas upp och samhällen förändras.