Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Korkade förslag måste få finnas – men inte korkad hantering

Det fina med vårt demokratiska Sverige är att Moderaterna får lägga dumma förslag, och att jag får tycka att de är just det.

Tänk ändå, söndagsöppet på Systembolaget ska öka friheten i landet, enligt ett nytt förslag från Moderaterna. Personligen tycker jag förslaget verkar både oklokt och ett uttryck för bristande kreativitet. Det lidande som ökat alkoholintag leder till i riskgrupper kostar enormt på det privata, hälsomässiga och relationella planet men också när det gäller samhällsekonomin. A-lagaren borde få behålla sin enda vilodag.

Min bild av Moderaterna är inte bara negativ, verkligen inte, men jag tycker det här förslaget visar brist på insikt på vad vi skulle behöva för att till exempel bemöta den ensamhet många kämpar med.

Kan man då tänka sig att notan för ökat rattfylleri och våld i hemmen skickas till det moderata partikansliet genom sänkt partistöd? Skulle man rentav kunna lagföra ett politiskt parti för bedrägeri när man underlättar ännu mer intagande av ”dirty drugs”? Nej, det är nog inte troligt, tack vare vårt demokrati- och rättssystem.

Detta att kunna korka upp ännu mer dagen före arbetsveckans början känns på gränsen till korkat. Men det fina med vårt demokratiska Sverige är att Moderaterna får lägga även dumma förslag, och att jag får tycka att de är just det.

Det finns människor som tycker att frikyrkliga i allmänhet och pingstvänner i synnerhet är trångsynta och har en felaktig vision om hur livet ska levas. Det är helt acceptabelt att människor har åsikter om mig och den rörelse jag företräder. Jag får tåla att uppfattas lite bakåtsträvande, även om jag faktiskt företräder en av världens mest växande och ungdomliga rörelser.

Men jag kommer strida för Moderaternas och andra partiers rätt att lägga även ogenomtänkta förslag och jag hoppas samtidigt att de politiska församlingarna i det här landet förstår att ett samhälle inte kan må väl om religionernas öppenhet ska ske på partiernas villkor. 

Ibland känns det som att vi på sin höjd får ha söndagsöppet och helst inte höra av oss resten av veckans dagar, men kyrkorna och dess medlemmar är en del av hela samhället och ska ha del av det gemensamma ansvaret och också möjligheterna det ger.

Just nu pågår en kamp om religionsfriheten där journalister, kommuner, regioner och statsmakter skulle behöva en kurs i religionskunskap och jag inser att de olika religionernas företrädare också behöver en uppdaterad kunskap om demokratiska processer. Den verkliga friheten kan inte bara vara min, den måste också vara din och vår.

I de svåra gränsdragningarna när olika friheter ser ut att kollidera behöver reflektionen vara än större och djupare. Korkade förslag ska tillåtas men korkad beredning och hantering av förslagen kan vi aldrig acceptera, då kommer Sverige bli inte bara söndagsstängt utan helstängt.

/Daniel Alm

Publicerad som krönika i tidningen Dagen 18 sep 2019