Missa inte anmälan till årets gemenskapsvecka på Furuboda!

Det är i karismatiken det händer

Det finns något med kärleken som får en att först sluta och sedan öppna sina ögon. När vi ber och när vi kysser brukar många av oss blunda. Det är som om beröring innebär att vi behöver fokusera och sluta ögonen en stund. John Chapman skrev att som kroppen är efter sömn, så är viljan efter bön. Det finns ett steg att ta, ett land att vinna, och det märkliga är att detta sker efter den djupaste av inre beröringar, erfarenheten av den helige Ande.

Jag har haft det på känn länge och nu ser jag det börja hända mitt framför mina ögon. Den kristna församlingens enhet och tillväxt i Sverige kommer att hämta sin energi från ett förnyat och gemensamt dop i den helige Ande. Det är i karismatiken det händer.

Jag tror inte att vägen framåt går genom ett tänkande av minsta gemensamma nämnare eller genom att bara umgås med den eller dem som i allt har samma uppfattning i alla frågor. Jag tror inte att det välputsade, sökarvänliga eller ritualiserade kommer att vara enande eller växande.

Jag tror att det är Andens djupa källa som ska bevattna och ge förnyat liv.

Det är som om det funnes ett viskande analyssvar för den som vill höra vad Anden säger i dag. Det är det där försiktiga vingslaget, den finstämda betoningen och harmonin med bibelordet som sätter ett hjärta i brand. Det är andeuppfyllelsen som är kyrkans heta härd.

Vi behöver värme, mod och riskbenägenhet, men detta får aldrig komma från ett uppstudsigt förhållningssätt eller egoistiskt tänkande. Anden är en känslig person, med ett tydligt fokus på att kärleken till Jesus och människor ska växa.

Jesus använder begreppet Hjälparen om Anden. I detta ord,parakletos, ligger både hjälp från och hjälp till. Han är tröst, stöd och vägledning när vi inte vet hur vi ska be. Han är vår själs inredningsarkitekt och formar alltmer en bild av Jesus i vår karaktär. Men Anden är också kraft och eld till tjänst.

Du blir inte döpt i helig Ande för att glänsa, utan för att tjäna. Det handlar mycket mer om vision av framtiden än revision av ditt förflutna. Gud hjälper dig bort från något för att hans planer är så stora för din framtid. Du får kraft av Anden att gå vidare.

Teologen Kenneth J Archer betonar att vännerna av pingsten är ett hoppfullt folk. Är det något vi behöver i den fas av historien som är vår, så är det framtidshopp.

Kan du sluta dina ögon, låta dig beröras och se en ny era för den kristna närvaron i Sverige? Vi kommer att få se nya kyrkor planterade i kärlek, inte konkurrens. Vi kommer att få se kristna ledare sida vid sida, enade av en och samme Ande. Vi kommer att få se församlingar vars stillestånd bryts och hur vågor av lovprisning bryter fram i gudstjänstlivet. Vi kommer att få se en förnyad kärlek till det heliga och ett återtåg till många kyrkor.

Egoismen äter sina sista smulor i kyrkan. Andens folk kommer inte längre att vara till salu. Hungern och törsten att få leva med passion och generositet kommer att besegra all form av kundtänkande i kyrkan.

Framtidens hopp kan tändas hos många när kyrkan är hänförd, hängiven och hänsynsfull. Det är i karismatiken det händer.

/Daniel Alm

Ledarkrönika i Världen Idag 26 januari 2018