Anmälan till höstens Pingst Ledare är öppen

Den helige Andes eld

"När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." Apostlagärningarna 2:1-4

En grupp av människor blir inte en kyrka bara för att de samlas runt en uppfattning eller en ledare. Man blir inte en kristen församling för att man har en aktivitet eller byggnad. Nej, Guds församling föds fram på pingstdagen genom att den helige Ande, Gud själv, kommer till lärjungarna. Det är tungor av eld som definierar kyrkan. Pingsten föregår församlingen på samma sätt som Anden svävade över vattnet vid skapelsetillfället. Anden ger alltid liv, därför behöver vi vara öppna för denna livets Ande Gud ger oss. Anden tröstar oss och hjälper oss att be, Anden sänder oss ut på uppdrag och blir både vår själavårdare och uppdragsgivare. Det är trösterikt att vår tro och vårt engagemang inte bygger på vår vision eller vår styrka. Guds församling existerar i den helige Andes utgjutelse och inget annat.

Inför denna pingsthelg är det min bön att du ska fyllas av den hänförelse Anden ger. Vi behöver bli berörda och fyllas av gudsnärvaro, detta sker genom den helige Ande. Gud gav sin Ande på pingstdagen och har inte ångrat sig sedan dess. Också idag finns möjligheten att fyllas av liv. Du kan bli döpt i helig Ande och fyllas av Guds eld. I en tid av skepticism och på samma gång trötthet är min bön och längtan stor att du ska vilja dricka av Andens källa, föras med av hans vind och låta ditt hjärta tändas av hans eld. Kom helig Ande!

/Daniel