Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

De allra flesta av oss skulle kunna och behöva läsa mer kristen uppbyggelselitteratur

Jag är ute en del i olika kyrkor och predikar, har ledarseminarier och bibelstudier. Jag tror på det fysiska mötet och den muntliga förkunnelsen men jag vill gärna ta med mig en packad bokväska också. Dels försöker jag dela lite infoblad om pingströrelsens framtidsbild och jag plockar gärna in kyrkoavgifter, men framför allt har jag med mig böcker.

Lewi Pethrus bokhylla

Ett av mina sämre bokförsäljarskämt handlar om att ta med sig pastorn hem i tillplattat format. Det finns olika format som passar oss. Någon lyssnar gärna, en annan tittar helst och en tredje vill läsa. Ibland är jag rädd att vi förlorat för mycket av tilltron till läsandets potential.

Möjligheterna med litteraturen handlar om de lite längre processerna, om reflektion och kvardröjande tankar. I läsningen vidgas sinnet och språket berikas. De allra flesta av oss skulle kunna och behöva läsa mer kristen uppbyggelselitteratur. En del av oss skulle också skriva mer än vad vi gör i dag.

Jag är så Old School att jag tror på den kristna uppbyggelselitteraturen, jag vill gärna skriva men jag vill också att mina predikantkollegor ska skriva. Den tidigare ledaren för Assemblies of God, Thomas Trask, tog initiativ till en antologi, The Pentecostal Pastor, som blev inspiration till den antologi vi gett ut detta år inom nätverket Pingst pastor.

I vår antologi; Kallad, Bekräftad, Överlåten, finns 38 värdefulla kapitel om pastorns tjänst, skrivna av lika många pastorer inom rörelsen. Jag törs säga att vår antologi håller hög kvalité och kommer att ha lång livslängd. Det finns många duktiga predikanter som också skriver och det finns såklart duktiga författare som ibland talar.

Nu när sommaren är här vill jag fråga dig vilka kristna böcker du tänkt läsa i hängmattan eller på stranden? När Lewi Pethrus gav ut sin andaktsbokUnder den högstes beskärm, gjorde han det med en innehållsdeklaration. Pethrus grundmurade tro på Gud hade blivit hans genom dopet i den helige Ande, detta gav boken dess innehåll. Passion och andlig erfarenhet kom ut i en andaktsbok med önskan att vara både vägledande, tröstande och väckande. Om du söker vägledning, kanske tröst och innerst inne också vet att du skulle behöva ett personligt uppvaknande, är ett av mina bästa tips att läsa litteratur som stärker tron.

”Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” Romarbrevet 15:4

Vi fick de bibliska skrifterna primärt som frälsningshistorisk beskrivning, men de bildar också underlag för berättelser om våra egna liv i dag. Ingen bok som ges ut i samtiden kommer i närheten av den status de bibliska skrifterna har och ska ha. Men böcker skrivna i nuet i harmoni med den heliga Skrift, kan betyda stor skillnad. Läs i sommar!