Läs senaste upplagan av Tidningen Pingst här Läs mer

Pastor appreciation month

I det här inlägget skriver jag om att uppmuntra pastorer, direkt kan man kanske då tro att jag skriver i egen sak eller för att skydda pastorer från kritik, så är dock inte fallet. Syftet är inte att dribbla bort problem som kan finnas. Syftet är istället uppmuntran av mina kollegor, själv får jag alldeles tillräckligt av den varan.

Oktober är en månad då en hel del amerikanska kyrkor har något man kallar ”Pastor appreciation month”. Imorgon söndag är det tacksägelsedagen för de kyrkor som följer kyrkoårets rytm. De två sakerna drev mig att skriva dessa rader. Jag tror det finns behov av stunder då vi visar ansvarstagande personer vår tacksamhet. Jag vill uppmuntra dig att visa uppskattning för de pastorer du har nära dig.

Jag tror att pastorerna jobbar och sliter oerhört hårt i de allra flesta fall. De går långa sträckor för att få allt att funka, de tar sig tid med människor och driver många verksamheter på kvälls- och helgtid. De kombinerar värme och engagemang samtidigt som de ofta ska vara beredda att ge undervisning och förkunnelse. Det är inte ovanligt att de har folk boende hemma hos sig som annars inte har någonstans att bo, de är övervakare för människor som har samhällstjänst att utföra efter att ha blivit dömda i domstol. De försöker vara goda ledare i en volontär kultur genom att själva också vara med och hjälpa till. Listan på engagemang kan ofta göras väldigt lång.

Nog finns det fel som begås i vår värld och inte är pastorerna heller felfria direkt. Den som fattar många beslut fattar också tveksamma sådana och ibland direkt felaktiga. Men jag tror det är väldigt få som är maktmänniskor även om de finns, visst gör de det. Döm inte pastorerna på enskilda handlingar som blev fel, se på den långsiktiga frukten i deras liv, se på deras motiv och drivkrafter. Kanske du inte alltid måste recensera varje predikan utan istället försöka känna det de bär inom sig av en personlig kallelse som får dem att förkunna evangeliet och mera försöka ta del av innehållet än dess framställning. Det händer att en pastor förtjänar kritik, visst är det så. Men pastorerna förtjänar också stöd och support.

Pastorerna tillhör den grupp som inte alltid kan recensera men alltid måste tåla att bli recenserade. De bär ett ok, ofta i ensamhet och ofta med nödvändighet i tystnad. De kan inte bara snacka utan måste ta ansvar för sina åsikter, de har ansvar för människor mer än bara att trycka ut synpunkter. Men det är också det ansvarsbärandet bevisat i en församling som gör att du ska lyssna mer till de som bär detta än till de som bara talar om hur man borde göra utan att själva vara bärande.

Jag vill hedra de som törs något och vågar satsa framåt, jag vill stötta dem som sliter ont och inte mår väl just nu i pandemin. Jag vill hedra såväl pigga som trötta tjänare och tjänarinnor. Personligen anser jag det stort att det fortfarande finns människor som vill vara med och tjäna församlingen genom att ta ansvar för dess ledning.

Kanske du ska göra något för din pastor under oktober månad och visa din uppskattning, kanske du då bidrar till en bättre kultur för er alla i församlingen? Kanske ett ord av värme kan bidra till att det som inte fungerar så väl börjar fungera bättre.

Jag tror vi gör klokt i att följa aposteln Paulus uppmaning när han ber om förbön för sitt uppdrag att predika, att också vi ber för de som vigt sina liv åt att förkunna Kristus och inte sig själva.