Pingst och corona Information från Pingst med anledning av corona.

Älska mig för den jag är -tankar efter Josefin Nilsson

Jag är en av många som blivit berörd till förtvivlan av berättelsen om sångerskan Josefin Nilssons liv. Vi kan inte ha ett samhälle där fler kvinnor får genomlida det Josefin Nilsson upplevde. Alla vi män har ett särskilt ansvar att reagera, våld mot kvinnor kan inte accepteras eller tystas ned.

När dokumentären och uppmärksamheten runt Josefin Nilssons liv nu kommit blev jag påmind om ett seminarie jag var på förra året. Då lanserades ett nytt material om våld i nära relationer i svensk översättning. Vi lyssnade då till en av ledarna för organisationen Restored Relationships i ett seminarie som kröp in under huden på mig. När Mandy Marshall påminde om det våld främst kvinnor blir utsatta för och att det sker i familjerna, kände jag sån vanmakt och sorg. Fysiskt och psykiskt våld pågår i den miljö som borde vara till vila och tillflykt, det egna hemmet. Statistiken vi fick i seminariet visar att bostaden och familjelivet inte alls alltid betyder trygghet för alla. Jag tror tyvärr inte att kyrkans miljöer är undantagna problem med våld i nära relationer. Jag hoppas materialet vi översatt kommer användas i många församlingar. Det finns oprovocerat våld på gatorna och det finns organiserat våld i kriminella miljöer, det är allvarligt och behöver också hanteras av alla som vill ett godare samhälle. Men någonstans går hjärtat helt itu när man inser att det finns kvinnor, barn och även män som fruktar för sina liv varje dag i sina egna hem. Vi behöver se detta och reagera i kärlek med konsekvens.

Jag vill säga till dig som ägnar dig åt att förtrycka människor i din närhet genom att använda fysiskt och psykiskt våld att omvända dig. I din omvändelse finns upprättelse för dig men det finns ändå inte en självklarhet att din relation kan leva vidare. Förlåtelsen från Gud är ögonblicklig men tilliten från de du skadat måste få vara en annan process. Det finns ett extra skav i dessa frågor i den kristna gemenskapen. Det är nästan som att hanterandet av dessa frågor kan bli värre i kristna miljöer när våra värderingar om försoning och äktenskap missbrukas. Synen på äktenskapet får inte överställas synen på livets okränkbarhet.

Jag vill säga till dig som blir utsatt för våld av någon närstående att aldrig någonsin låta den som misshandlar dig definiera dig. De onda ord och hårda slag du fått ta emot är inte ditt fel och säger inget om vem du är. Du har blivit utsatt för syndens konsekvenser i en annan människas liv. Du är drabbad av oförtjänt orättvisa och det är inget fel alls att söka hjälp i den situation som är din. Tvärtom, du behöver söka stöd och hjälp, hos Gud men också i sammanhang som kan hjälpa dig.

Jag ber att du ska kunna låta den Gud som älskar genom alla sår definiera dig. Han ser din nöd och vet din berättelse. Han ser din utsatthet men hos honom finns ingen bortstötande mekanism. Han älskar dig för den du är. Låt den som älskar dig definiera dig.

/Daniel Alm

Materialet Stoppa våld i nära relationer – material för kyrkor hittar du här.