Snart dax för Pingst Rådslag 2021 Anmäl dig här

Alla kan be

Våren 2020 kommer att markera ett skifte i vår historieskrivning. Det kommer att finnas ett före och ett efter corona. Pandemin satte hela världen på paus och i skräck. Människor har tvingats utstå många uppslitande situationer med ohälsa och för tidig död. Familjer har tagit farväl av anhöriga via länk och människor har tvingats hantera den existentiella oron på distans, utan möjlighet till fysisk kontakt när en omfamning hade behövts så väl.  Våra beslutsfattare har kämpat på och tagit de beslut man ansett riktiga. Corona kommer att studeras i generationer och en del politiker och myndighetsföreträdare upphöjas och hyllas, andra kommer att dömas hårt.

Mitt i detta finns församlingarna och den kristna rösten, som varit en tröst för många genom krisen. Sällan har vår svenska folksjäl varit så öppen för evangeliet som nu. När jag själv fick möjlighet att predika i en direktsänd radiogudstjänst i Sveriges Radio på palmsöndagen var det 285 000 människor som tog del av gudstjänsten från Västerås. Temat för den predikan är också titeln för denna skrift. Jag är imponerad över den omställning församlingarna har gjort från fysiska möten till digitala gudstjänster. Men jag är än mer berörd av det stora hjärta som församlingarnas medlemmar har visat för utsatta mitt i denna pandemi. Det har delats ut mängder av matkassar via församlingarna, härbärgen har hållits igång trots risken för smitta – listan kan göras lång över alla goda insatser. Vårt internationella arbete har inte heller glömts bort, utan vi har fortsatt stötta våra systrar och bröder i samarbetsländerna. Om jag älskade pingströrelsen och kristenheten i Sverige före corona, så har den kärleken vuxit ännu mer, tillsammans med lika stor del stolthet över människors generositet mitt i krisen.

Om corona leder till den starkes överlevnad kommer vi att bära med oss ett djupt jack av smärta i folksjälen. Men om corona kan leda till att medmänskligheten vann och bönen blev lika naturlig som de goda samtalen, då helas folk och samhälle.

Precis som mina många pastorskollegor har jag predikat mig igenom coronatiden. I denna skrift delar jag de söndagspredikningar jag har hållit under denna fas, tillsammans med en text om ledarskap som jag delade i ett av våra webinarier för pastorer och församlingsledare inom pingströrelsen. Inom mig formades också en bön som många församlingar använt under denna märkliga och svåra tid. Det har varit många tunga stunder genom de svåra förluster som coronapandemin inneburit. Mitt i sorgen och bördorna har en kraftkälla för mig och för många andra varit att hämta hopp och mod i bibeltexterna och bönen. I tider av lidande får vi vila i att Gud hör bön även om vi väntar på bönesvar, som mellan långfredagen och påskdagen. Alla kan be i alla lägen – tack gode Gud för det!

Jag hoppas det inte låter förmätet, men likt oxen som tröskar och får äta något själv av det som mals fram har jag funnit tröst, styrka och mod genom arbetet med dessa predikningar. Min förhoppning är att dessa texter ska kunna innebära något gott för många och hålla oss fortsatt bedjande.

Västerås i maj månad 2020

Daniel Alm

 

Swisha 100kr eller mer till 123 075 97 12. Skriv bara din gatuadress i meddelandefältet så skickar vi en bok! Swishar du 1000kr eller mer får du även boken Tungotal Tänkande Tjänande.

Överskottet från boken går till församlingar och organisationer som drabbats hårt av corona.