Alla kan be

Församlingspaket

Varje utmaning följs av en möjlighet. Den pandemi som håller hela världen i sitt grepp har
tagit mycket av vår invanda livsstil, men ingen kris kan beröva oss vår tro eller vårt uppdrag
som församling.
Vi ser att samtidigt som en krissituation växer, ökar intresset för det existentiella. Det är tydligt
att det osäkra får människor att söka svar och här har vi som församlingsrörelse en given
uppgift: Vi kan presentera Jesus som vägen, sanningen och livet. När Sveriges Radio sände
Daniel Alms predikan på Palmsöndagen var det 285 000 som lyssnade på direktsändningen,
100 000 fler än vid vanliga fall.
Experter talar om att den ekonomiska följden av pandemin motsvarar depressionen på 1930-
talet. I detta sammanhang kan det vara värt att påminna om vår rörelses utveckling när Sverige
drabbades av den ekonomiska nedgången efter börskraschen 1929. När krisen kom hade
pingströrelsen 30 147 medlemmar och tio år senare hade antalet ökat till 69 373. I nöden sökte
folket Gud och våra församlingar kunde mätta den andliga hungern.
Behovet av starka och aktiva församlingar är kanske större än det varit på länge. Givet
situationen har styrelsen i Pingst valt att instifta en stödfond på 10 miljoner kronor för
församlingar som hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av Coronakrisen. Men vi vill inte
bara ge ekonomiskt stöd. Vi vill uppmana till fortsatt bön för vårt folk och att arbeta för mer
Jesus till folket.
Här kan boken Alla kan be fungera som ett viktigt redskap. Titeln på boken är hämtad från
Daniel Alms predikan i Sveriges Radio och boken innehåller hela predikotexten samt
ytterligare sju predikningar, en bön och en text om ledarskap.
Nu erbjuds ni som församling att köpa ett paket böcker till nedsatt pris. Ge boken som en
uppmuntran till församlingsmedlemmar som tvingats till isolering. Se boken som en gåva till
någon i ditt grannskap som nu visar sitt intresse för Gud. Läs boken i församlingsledningen.
Församlingspaketen täcker kostnaderna för böckerna och i varje bok finns ett medskick med
möjlighet för mottagaren att ge sin gåva till stödfonden. Gåvor givna i samband med boken går
till församlingar och organisationer som drabbats hårt av corona.
Tillsammans kan vi hjälpa varandra att vinna fler för Kristus.
Thomas Wilhelmsson
Ordförande i styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan

 

image description
Församlingspaket

10 böcker eller fler 60kr/st
20 böcker eller fler 50kr/st
Frakt ingår i priset.

Maila er beställning till: info@pingst.se

Release 17 juni 2020

För privatpersoner

SWISHA 100 KR ELLER MER…

…till 123 075 97 12. Skriv bara din gatuadress i meddelandefältet så skickar vi en bok!

Swishar du 1 000 kr eller mer får du även Daniel Alms bok Tungotal Tänkande Tjänande.

Överskottet från boken går till församlingar och organisationer som drabbats hårt av corona.