fbpx

Vi samlas för att sändas

Vi samlas för att sändas

Det är svårt att veta exakt, men på en söndag ordnas troligen mer än sexhundra gudstjänster inom pingströrelsen i Sverige. De allra flesta församlingar har minst en gudstjänst och många har fler. Den församling jag själv tillhör ordnar vissa helger nio gudstjänster. Det finns något i anordnandet av samlingar som exemplifierar det stora med att tillhöra en gemenskap som en lokal kyrka. Någon stämmer en gitarr, barnkyrkan förbereds, från köket sprids goda dofter och från bönesalen stiger förbönen. När elementen delas har någon bakat ett bröd och någonstans har en druva skördats som gör att bägaren kan fyllas. Vi gör gudstjänst alla tillsammans och det stora är att i givandet kan också egna behov bli mötta. I lovprisningen och förbönen, lyssnandet till Guds ord och gemenskapen kan vi alla vara med på något sätt.

Guds rike är ibland er, sa Herren. Detta är det hisnande perspektivet i våra enkla samlingar. Gud själv är ibland oss. I det mänskliga ryms också det gudomliga. Den helige Ande bor i våra kroppar och i den kropp som församlingen är. Det kan vara rörigt och saker kan bli fel men det är mitt i röran som rörelsen uppstår. Den rörelse som älskar Gud och människor och som inte vill bli känd för något annat än kärleken till Jesus. Alla får vi vara med och tjäna i Herrens hus på Herrens dag. Men samlandet är på sin höjd hälften av vad det hela går ut på. Lika viktigt är sändandet. Församlingen samlas för att sändas. De flesta av veckans timmar finns vi inte i samlingar utan i bostäder, på arbetsplatser och i andra sammanhang där tron kan levas. Vi är sända för att göra tjänst i världen.

Så vi samlas för att sändas. Både i den inåtgående uppbyggande och i den utåtgående expansiva rörelsen verkar den helige Ande. Ännu har inte alla fått äta av det bröd som ger liv och tillhörighet i det rike som är ibland oss. I Johannesevangeliet 6:51 står det: ”Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva.”  Han som är det levande brödet och som låter de troende samlas, vill ge liv till världen. Det är stort att få vara med och tjäna vid borden och att samtidigt sändas till hela jorden.

 

/Daniel Alm
Föreståndare Pingst ffs