fbpx

Sveriges kristna råd uppvaktar partiledarna inför valet

Sveriges kristna råd uppvaktar partiledarna inför valet
Daniel Alm och övriga presidiemedlemmar i Sveriges kristna råd uppvaktar partiledarna inför det kommande valet. Religionsfrihet, barns och ungas rätt till andlighet och bistånd är viktiga frågor som lyfts.

Med ett år kvar till valet har Sveriges Kristna råd inlett sin uppvaktning av samtliga partiledare för att lyfta upp viktiga frågor för de olika medlemskyrkorna på dagordningen.
Det är inte alltid kyrkans röst hörs i debatten trots att den borde väga tungt:
– Vi representerar över 6,4 miljoner människor, det är klart att alla beslutsfattare borde vara intresserade av den kraft vi utgör, säger Sofia Camnerin, ny generalsekreterare för Sveriges kristna råd, till Dagen.

På agendan för samtalen står hur politiska beslutsfattare och kyrkor ska ta hand om de akuta existentiella frågorna som till exempel pandemin och klimatkrisen orsakar. Redan utsatta grupper har drabbats hårdare än andra och även barn och unga har farit illa. Sveriges kristna råd menar att dessa problem inte tillräckligt prioriteras och att resurser därför inte fullt ut mobiliseras för att möta den existentiella utmaningen. Samtalen handlar också om religionens plats i samhället och vilket arbete som görs för att minska kränkningar mot troende människor.

Presidiet har redan mött Nooshi Dadgostar (V) och Annie Lööf (C).
– Jag tycker att vi hittills haft positiva möten där vi fått stort gehör från partiledarna, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst.

Även Annie Lööf uttrycker uppskattning efter sitt möte med SKR.
– Det betyder oerhört mycket att få träffa Sveriges kristna råd och företrädare för de olika kyrkorna. Jag vet vilken enormt viktig roll kyrkorna spelar för vårt samhälle och för enskilda människor. Dagens möte gav tid för samtal om hur vi tillsammans kan värna religionsfriheten och dra nytta av kyrkans kraft i Sverige”, säger hon till tidningen Dagen

Foto: Wilhelm Blixt

Presidiet för Sveriges kristna råd består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan och generalsekreterare Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd.