fbpx

Skördetröskan ska igång

Skördetröskan ska igång
Inför hösten 2021 vill jag uppmana alla pingstförsamlingar att ta in uppmaningen: Skördetröskan ska igång. Under pandemin har mycket såtts ut av goda ord i evangeliet och nu upplever jag att det finns ett nytt format att inta. Jag tror det är fullt möjligt att många pingstförsamlingar skulle kunna ha dopförrättningar varannan helg fram till advent. Nu är det tid att predika den troendes dop i vatten, bjuda in till dopkurser, annonsera dopförrättningar. Det finns många människor där ute som är redo att ta steget att bekräfta sin tro på Jesus Kristus genom att låta döpa sig.
 
I Lukasevangeliet 10:2 säger Herren: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” För att en skördetröska ska vara i funktion behöver alla församlingens medlemmar inse att kristen tro också innebär arbete. Det är något fint över att vara en arbetare, att göra något för Herren, för församlingen, för människor, för världen. Vårt arbete är inte en grund för vår frälsning men det är en följd av vår frälsning. Låt oss inte konsumera kristendom, låt oss gestalta kristendom genom arbete. Låt oss be fram arbetare och låt oss arbeta.
 
När Johannes, av ängeln ska förevisas Lammets hustru, församlingen, får han se en stad. I Uppenbarelseboken 21 framträder en bild av Guds församling i framtiden som något mycket mer långtgående än församlingen i sig själv. Församlingen är en del av Guds plan för alltings fullkomnande en dag. Låt oss inte längta efter att många ska komma till tro och bli döpta för tillväxtens skull, låt oss göra det för himmelrikets skull.
 
Så skördetröskan ska igång, vi som kristna behöver återigen se oss som arbetare och bruden är en stad. En dag vidtar Guds härlighet fullt ut, tills dess står ett fönster öppet till denna himmelska verklighet genom församlingen.
 
Med bön om många dopförrättningar hösten 2021.

Bruden och staden Uppenbarelseboken 21