fbpx

Skördetröskan ska igång

Under sommarledigheten kom de orden till mig gång efter gång, att skördetröskan ska igång. En tröska talar om kapacitet och format, skörd talar om något som ska hämtas in. Jag uppfattar maningen sådan att det nu är dags att ställa om från ett såningsperspektiv till ett skördeperspektiv. Vi har sått mycket under pandemin och nu finns en fas av skörd. Det är tid att förkunna den troendes dop i vatten, att arrangera dopkurser och att annonsera dop. Min tro är att det är fullt möjligt för många pingstförsamlingar att ha dop varannan helg fram till advent.

I detta nummer av vår tidning fokuseras den yttersta tiden. Det är fascinerande att läsa Uppenbarelseboken som enligt teologen Timothy Beal bär ett multimedialt innehåll. Johannes ser och hör dramatiska syner om framtiden. Genom Uppenbarelseboken finns dock en tydlig linje att Gud som orubbad på sin tron har all makt genom alla konvulsioner, använder sin församling för att fullborda sina planer. Det börjar med de så kallade sändebreven till de sju församlingarna och slutar med bruden, Lammets hustru. Det är fascinerande att läsa om hur Johannes ska få se just bruden men ser en stad. Ängeln tar honom med till en höjd och där i Anden ser han det himmelska Jerusalem. 

”En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis.” Uppenbarelseboken 21:9-11

När allt är fullkomnat är bruden en stad som äger Guds härlighet, alltså en del i gudsrikets totala fullkomning. Vilka slutsatser ska vi då dra av denna framtidsvision som övergår all mänsklig kreativ förmåga att kunna föreställa sig? Jag tror vi ska arbeta troget i våra församlingar. Det vardagliga i församlingen bär det eviga inom sig. I tjänandet finns härligheten. Det är, som det står i Uppenbarelseboken, som om en dörr stod öppen till himlen, genom församlingens pågående liv.

Därför, kära vänner, skördetröskan ska igång och vi behöver många arbetare till skörden, om detta bör vi be enligt Herrens böneuppmaning i Lukasevangeliet. Men vi söker inte att vinna många för framgångens och tillväxtens skull, låt oss istället vinna människor och döpa för himmelrikets skull.

Låt oss arbeta för Herren denna höst, en stor skörd för evigheten kan nu hämtas in.

 

Texten är publicerad i tidningen Pingst, Nr 3, 2021.