fbpx

Så här kan det vara att komma till en gudstjänst i en pingstkyrka

Så här kan det vara att komma till en gudstjänst i en pingstkyrka

Det finns omkring 440 församlingar som tillhör pingströrelsen i Sverige. Dessa församlingar kan i sin tur ha flera platser och tider där man har gudstjänster men de allra flesta har en gudstjänst på söndagar. Ofta är gudstjänsten på förmiddagstid men ibland eftermiddag eller kväll. En vanlig söndag finns någonstans mellan 500–600 gudstjänster att delta i över landet.

Pingstkyrkornas gudstjänster kan låta lite olika och se lite olika ut utifrån vilka som medverkar och hur stor eller liten församlingen är. Men det som kännetecknar gudstjänsten kan sägas vara andlighet och folklighet. Pingstkyrkornas gudstjänster är inriktade på att uppmuntra till gemensam bön i den gemensamma samlingen runt Jesus och predikan, som alltid utgår från Bibeln, går ut på att väcka och stärka din tro. Pingströrelsen har ingen fast gudstjänstordning och följer inget kyrkoår, ändå finns igenkänningsfaktorer som gemensam sång och bön och lyssnande till predikan. Ofta är gudstjänsterna omkring nittio minuter långa.

Andlighetens folkliga sida handlar om att sjunga med, vara aktiv som lyssnare och be i den gemensamma bönen, men detta är något helt upp till var och en. Ofta ger församlingarna olika slags möjligheter att få hjälp med saker man vill att församlingen ska be för och man kan ofta också få personlig förbön om man vill. Förbönen innebär att utsedda personer i församlingen, ofta i slutet av gudstjänsten, ber för de som så vill på en utsatt plats och tid. Musiken är beroende av församlingens möjligheter och vägval inom detta. Modernitet kan sägas känneteckna många församlingars önskan vad gäller musikstil och form för att vara aktuell i sin samtid, samtidigt som man önskar ha ett tidlöst budskap.

I gudstjänsterna förekommer nu och då särskilda gudstjänsthandlingar som barnvälsignelse, troendedop och nattvard. Du behöver inte ha någon särskild klädsel och det är upp till dig hur mycket du vill prata med andra människor som är där. Troligen kommer människor försöka hälsa på dig om du är ny och i de flesta kyrkor finns fika efteråt.

Det kostar aldrig något att besöka en gudstjänst, däremot är det en naturlig del av gudstjänsten att insamlingar görs. Under adventstiden är det ofta fokus på att göra sociala hjälpinsatser så insamlingar kan gå till såna satsningar eller så är det en inkluderande del i församlingens hela budget som man samlar in till. Du kommer uppmuntras till att ge men du måste inte ge.

Under adventstiden besöker många en gudstjänst som kanske inte är så vana vid det. Du kanske är en av dem som skulle vilja ha något mer i ditt liv och känna av förundran och värme, kärlek, hopp och kanske tro. Isåfall är du så välkommen till gudstjänst!

Daniel Alm
Föreståndare Pingst ffs