fbpx

Möte med utrikesministern om kristnas svåra situation i Eurasien

Möte med utrikesministern om kristnas svåra situation i Eurasien
Pingsts regionsekreterare för Eurasien, Patrick Ölund, deltog idag i ett möte med utrikesminister Ann Linde angående situationen i OSSE-länderna. Just nu sitter 11 medlemmar från olika evangeliska församlingar oskyldigt dömda i fängelse i Belarus och läget är svårt för kristna i hela regionen.

Patrick Ölund, du hade idag ett möte med utrikesministern. Varför?
– Utrikesminister Ann Linde hade kallat ett antal organisationer inom civilsamhället till ett möte angående mänskliga rättigheter i OSSE-regionen. Hon talade om vad som skett under den tid som Sverige haft ordförandeskapet i denna region. Eftersom det handlade mycket om länderna i Eurasien – bland andra Ryssland, Belarus och Kaukasus, var jag med som representant.

Du ville särskilt ha svar på vads om görs för kristna som sitter i fängelse i Belarus. Fick du det?
– Ja, jag hade skickat in en fråga angående evangeliskt kristna som har blivit oskyldigt fängslade i Belarus, samt information med namn på 12 personer från olika församlingar i landet. Några av dem har fått sju år i fängelse och andra fem år. En av dem dog i fängelset förra våren.
Jag tog också upp att regeringen den 17 februari tog ifrån en evangeliska församling deras kyrkolokal. I dagsläget firar de 800 medlemmarna sina gudstjänster utomhus.
– Utrikesministern svarade att detta tyvärr är en situation som blivit värre och att både hon och andra har krävt att Belarus ska sätta alla de politiska fångarna fria. Ann Linde är även i regelbunden kontakt med ledarna från de olika oppositionspartierna i Belarus. Men hon avslutade med att hon inte ser någon ljusning i detta.

Vad tror du att mötet ändå kan betyda?
– Jag tror att det är betydelsefullt att vi finns med i möten som detta och visar att vi är en viktig röst. Om inte vi finns där så är det ingen som lyfter fram våra syskon i området.

Vilka är de största utmaningarna just nu för våra systerförsamlingar?
– Det är inte enkelt för människor i församlingarna i Belarus att mötas och inte heller för andra församlingar i Eurasien. I vissa länder har man genomfört lagar som förbjuder troende att evangelisera utanför sina församlingslokaler. Det pågår också just nu flera rättegångar mot evangeliska församlingar.

Men samtidigt pågår det en väckelse i många länder?
– Ja, människor kommer till tro på många platser. Samtidigt som stämningen i Armenien är nedstämd efter krigsförlusterna mot Azerbaijan och coronapandemin, så ser man en ökad andlig öppenhet. Även i Georgien har det varit en väldigt tuff tid i och med pandemin, men också där ser man en ökad öppenhet för evangelium och planterar församlingar.

Vad görs från våra svenska församlingars sida för att hjälpa?
– De gör jättemycket genom sina kontakter. Under pandemin har vi ju inte kunnat resa, men har fortsatt att hålla regelbunden kontakt och nu när det öppnas upp mer och mer blir det lättare. Pingstförsamlingen i Jönköping som också är kontaktförsamling för Kaukasus har tillsammans med andra församlingar sänt hjälp såsom kläder, främst till kvinnor och barn mitt under kriget mellan Azerbaijan och Armenien. Pingst Mullsjö-Nyhem kunde också i våras, i samarbete med Region Jönköping, förmedla en ambulans till staden Slavjansk i det krigsdrabbade området i östra Ukraina.
En missionsskola hölls i Kiev från juli till september, där studenter från Ryssland, Ukraina, Litauen och ett par länder i Centralasien deltog. Flera lärare från svenska pingstförsamlingar med Rauli Lehtonen i spetsen har undervisat på skolan vars utbildning sker årligen under ledning av pingströrelsen i Ukraina.

Vad ska vi som pingstförsamlingar be särskilt för just nu?
– Be för situationen och nedstämdheten som finns i Armenien. Be även för Azerbaijan och för hela Centralasien. Be för de länder där det finns gränsmotsättningar. Be också för församlingarna i dessa områden, där det finns kristna på varje sida, att de får visdom och ser situationen ur ett högre perspektiv.
Be för de troende i Uzbekistan och Tadzjikistan.  Många människor från Afghanistan befinner sig på flykt inne i dessa länder och det är viktigt att församlingarna ser och hjälper dem, och leder dem till Kristus. Även för situationen i Belarus och för de evangeliskt kristna som blivit oskyldigt fängslade behöver vi be – att rättvisa ska ske och att Gud är med dem. Be för Ukraina och situationen i östra delen av landet, där kriget fortsätter. Och be för Ryssland där våra systerförsamlingar vill nå varje by, varje stad med evangelium men där lagarna försvårar.

Av Noomi Lind