fbpx

Låt din kärlek till Kristus även innefatta församlingen

Låt din kärlek till Kristus även innefatta församlingen

Ibland kan det kännas som att debatterna i kristenheten har formen av allt för hetsiga partiledardebatter där istället mer avslappnade dialoger skulle behövas. Andra gånger sker utspel utan någon önskan till dialog alls. Det gröper ur.

Jag tror att man gör klokt i att försöka förstå vad som gör att människor agerar och inte bara vad det är de säger eller gör. Det kan finnas helt andra drivkrafter och önskemål än de frågor som debatteras. Nog så ofta är det fråga om makt, pengar och inflytande mer än omsorg om människor eller en genuin längtan efter att vara bibelförankrad. Vill man anlägga ett andligt perspektiv, så handlar striden om församlingen som en självklar gemenskap för troende om mycket mer än att ha rätt i enskilda frågor.

Idag får man debattera angelägenheter för församlingen med människor som gör anspråk på kristet ledarskap men som inte kan ange vilken församling de tillhör eller vem som är deras pastor. För att inte tala om personangrepp. De digitala kanalerna kan vara en välsignelse men också ett dränage och det som dräneras är den lokala församlingen. Debatter kan vara uppfriskande men också fragmentiserande. Vi behöver bönens gemenskap för att rätt hantera åsikterna.

Vi behöver en djupare kärlek till Kristus och om vi älskar honom på riktigt så bör det märkas även i kärlek till hans kropp. Din församling är inte felfri men det är din församling. Var med och var aktiv även om du inte håller med om allt. Skulle församlingen vara toxisk så är det en annan fråga, men vi kan inte ha en hållning där man vänder församlingen ryggen när något inte passar. Om vissa avstår gemenskapen för att de skäms över synder och andra lämnar den för att församlingen inte går tillräckligt hårt åt särskilda utpekade synder, så är dessa följder dubbelt negativa. Istället behöver vi samling hos Kristus, vi behöver andeuppfyllelsen och kraftfullheten i uppdraget för honom.

Vi behöver församlingen eftersom den är Guds gåva och redskap för den här världens skull. Det är i missionens hjärta för de utsatta som moralen och karaktären får sin betydelse utan att man berömmer sig. Församlingen söker heligheten för att kunna odla barmhärtigheten.

Idag stänger anmälan för ombud och observatörer från pingstförsamlingarna till rådslaget för Pingst – fria församlingar i samverkan. Vi är ett andligt och demokratiskt sammanhang där församlingarnas gemensamma angelägenheter har en årlig formell plats för bearbetning och kalibrering. Det sker i en anda av bön där också ansvar utkrävs i gemenskapen. Vi är konservativa men inte sekteristiska, samhällstillvända utan att upphöra att vara ett folk av bön.

Tillsammans är vi hans kropp, låt oss sträva efter att agera utifrån det när frustrationerna tär på friden. Det står en strid om församlingen idag. Var därför med och be för den, lev med den och låt andra be för dig i de tider du inte orkar vara så aktiv som du önskar.

Tack gode Gud för församlingen!

/Daniel Alm

Föreståndare Pingst ffs