fbpx

”Kyrkan är lokal, ändå global, det är något av det vackraste att se”

”Kyrkan är lokal, ändå global, det är något av det vackraste att se”

Det har varit en inriktning att stimulera den svenska pingströrelsen i några fält vilka jag uppfattat värdefulla och angelägna. Det ena är att betona karismatiken, erfarenheten och upplevelsen av dopet i den helige Ande. Det var därför boken Tungotal tänkande tjänande och satsningen Löftet gäller dig kom till. Det andra området handlade då och nu om internationella relationer. Mitt i denna fas kom Pingst framtidsbild till som beskriver längtan av mycket karismatik och diakoni med Jesus i centrum och det världen över. För att vi ska vara en positiv och stark kraft på svensk mark behöver vi våra syskon från världen. Genom vår historia med stark mission har vi kunnat ge och sända vilket vi också vill fortsätta att göra. Men vi får också mycket tillbaka i att vara kopplade internationellt som ger oss inspiration, ork och vägledning. Vi har så många vänner världen över. Den svenska pingströrelsen har relationer i 100 länder, det är ändå en fascinerande sak.

I anslutning till omorganiseringen av vårt internationella arbete som gemenskap kom idén att göra ett Pingst Pastor International för att samlas och fira men också för att sändas och utmanas. Den globala pingstfamiljen går nu in i en tioårsperiod där uppdraget förenar och utmanar att göra mer. Expansion behöver finnas på varje svensk pingstförsamlings agenda. Det internationella perspektivet och värmen i pingstgemenskapen gör expansionen närmast enkel och självklar. Det går liksom inte att sitta stilla och vara pingstvän. Därför togs initiativet att ge ut vad vi kallar The Stockholm Call. Det är ett upprop till bön och engagemang de kommande tio åren. Det finns på svenska och flera språk och kommer fortsätta att översättas. Jag är övertygad om att många nya initiativ kommer ske de kommande tio åren i denna mylla och med detta anslag.

Vi har haft tre dagar av pastorskonferens med representanter från över 40 länder. Vi har låtit dessa ledare på besök ta mesta talartiden och som de har gjort det. Det har varit en sån tyngd och värme, vi har verkligen fått del av så mycket gott från våra syskon. Samtidigt har vi försökt att också ge vårt bidrag. På samma sätt som vi gav ut en antologi för pastorsnätverket för några år sedan är jag mycket glad att vi också kunnat ge ut en helt ny antologi om mission till denna konferens. Också antologin finns översatt till flera språk och fler kommer. Den är utgiven i samarbete med bokförlaget Libris och jag vill verkligen att varje församlingsledare och medlem i missionsråd i pingstförsamlingarna ska ha ett eget exemplar av Kallade till nationerna.

Nåväl, det är fredagseftermiddag och med mig hem till Västerås har jag Karina och Ruben Sanchez från Mexiko city. De kommer vara med oss i helgen i vår församling. Kyrkan är lokal, ändå global, det är något av det vackraste att se.

Go helg alla och ett hjärtestort tack för Pingst Pastor International till alla som bidragit och tagit del. Vi kan ha varit med om något historiskt.

 

/Daniel Alm
Föreståndare Pingst ffs

 

Läs The Stockholm Call här

Köp Kallade till nationerna (svenska) här

Köp Kallade till nationerna (engelska) här

Köp Kallade till nationerna (spanska) här