fbpx

Facebook blir Meta men vad vi behöver är metanoia

Detta land, vårt Sverige, är nu Europas farligaste när det gäller skjutningar. Folkhemmet, om det någon gång inneburit en drömbild av ordning och arbetsamhet, är idag en krackelerande sådan. Sammanhållningen i samhället verkar bli allt svagare.

Vad är orsakerna till detta? Jag tror det handlar om en extremindividualisering samtidigt som vi ser globaliseringens effekter med en ständig uppkoppling, stora folkomflyttningar och stora förändringar som påverkar lokalt. Ekvationen är svår.

Vi ser en långtgående glidning från grupp till individ, från frihet till valfrihet och från tro och ideologi till rättigheter. Individ, valfrihet och rättighet bär med sig stora värden och möjligheter men endast om dessa sätts i ett sammanhang och tjänar ett större syfte än jagets. Detta samtidigt som nya människor i landet med andra värderingar i bagaget, inte alls förhåller sig till individualism men kan förstå kollektivt tänkande. Landvinningarna i demokratin för individens skull kom till genom organiserat förändringsarbete. Fackföreningar, politiska partier, folkrörelser som fria församlingar och kvinnoföreningar, har alla gett en god undervegetation till individens frihet, allas lika värde och jämställdhet.

Jag tror att det vi nu ser innebär att vi inte vet vad vi ska ha storheter som religions- mötes- och yttrandefrihet till, annat än som individuell frihet. Vi vet mycket om valfrihet men har vi förlorat insikten om frihet? Om inte rättigheter och skyldigheter harmonieras med ett större vi, en sammanhållning som ställer krav, då kommer vi att se ett allt hårdare samhälle.

Det finns en väldigt svag auktoritetslogik i Sverige. Vi odlar gärna ett politikerförakt, man googlar sitt recept innan man går till vårdcentralen och många pedagoger är uppgivna över att föräldrar agerar som om de själva varit med i klassrummet och sett sina barns uppträdanden. Samtidigt ställs enorma krav på samma ledare man inte vill behöva förhålla sig till. Ekvationen går svårligen ihop.

Vi behöver mer krav på oss själva, inte mindre och vi behöver vara med i klubben, kyrkan och partiet. Språket måste hyfsas, respekten för ordningar måste stärkas. Detta innebär ett mellanskikt mellan total anarki och ett stenhårt samhälle där alla lösningar handlar om mer straff och fler poliser. Det är själva kulturen och sammanhållningen som måste stärkas och vägen dit går genom grupp, frihet och tro. Isolering kan vara en farlig grogrund för extremism, frånvaro av övertygelser kan leda till fanatism. Motgiftet till våldsgiftet handlar om rörelser med starka värderingar och övertygelser. It takes a village to raise a child.

Facebook, där denna text ironiskt nog också publiceras, byter nu namn och blir Meta. Plattformen Facebook blir kvar men bolaget ska heta Meta. Meta är ju ett prefix som också kan beskriva en diskussion om diskussionen. Inom detta område är media och många sammanhang idag experter. Väldigt lite handlar om verklig förändring och det mesta blir en diskussion om människor agerat korrekt i hur man agerat, inte vad man gjort. Diskussionen centreras till en debatt om rätt och fel agerande vilket såklart inte är fel men den borde oftare handla om att överhuvudtaget vara engagerad och göra något för det gemensammas bästa. Många vill bli inspirerade, få korrigerade. Den största utmaningen vi ser i samhället handlar nog inte om dåliga förebilder utan om frånvaron av förebilder överhuvudtaget. Vi ser redan brist på ansvarstagande, risken är stor att stolar kommer stå tomma för politiska uppdrag.

I Nya testamentet dyker meta upp bland annat i ordet metanoia och handlar då om sinnesförändring, om omvändelse från sina egna vägar. Jaget vill ha meta men laget behöver metanoia.