Daniel Alm om Uniteds beslut

Församlingsledningen i United i Malmö beslutade i helgen att ansöka om medlemskap i EFS och att i stället begära associativt medlemskap i Pingst. Ett beslut som alltså innebär att man begär utträde ur Pingst – fria församlingar i samverkan som fullvärdig medlem.

”Utifrån ett pingstperspektiv beklagar jag den teologiska förändringen hos församlingsledningen i Malmö”, skriver Pingsts föreståndare Daniel Alm bland annat i sin blogg om beslutet och dess konsekvenser. Läs här