fbpx

Bön för Sverige dygnet runt

Bön för Sverige dygnet runt
Det finns ett digitalt bönerum där pingstförsamlingar turas om att be för ett förvandlat Sverige. Och som enskild medlem kan du när som helst vara med via en länk.

Allt fler pingstförsamlingar ansluter sig till den nationella 24/7-bönen som växt fram ur en nöd för Sverige.
– Jag tror att många bär på en längtan att be, men ofta är vi inriktade på det som ligger närmast. Vi behöver höja perspektivet och se de utmaningar som finns för vårt land och inse att vi inte kan möta dem med mänskliga vapen. Det måste göras i anden.
Det säger Fredric Crona, pastor i Lorensbergskyrkan Kalmar, och med i ledningsgruppen för Pingst Bön. Som nationell organisation med över 400 församlingar finns det en enorm potential att stå tillsammans i bön, framhåller han.
– Genom vår identitet som Kristi kropp har vi en auktoritet som församlingar när vi kommer överens om att be. Därför är det så vi behöver arbeta för att se ett verkligt andligt genombrott.

Ett upprop har gått ut till pingstförsamlingarna som kan anmäla sig för två pass per vecka som är två timmar långa och utifrån detta täcks dygnet upp från tisdag morgon till fredag kväll. I dagsläget är drygt 20 församlingar anslutna och bön pågår i tre veckors intervaller. När man är uppe i 84 församlingar kan bönen pågå dygnet runt alla dagar året om.
Behovet av att komma samman på detta sätt är större än någonsin nu under pandemin, ser Fredric Crona.
– Detta är en tid då vi lätt blir isolerade och känner oss ensamma. Men bönen knyter oss samman både som rörelse, som församlingar, som pastorer och som vänner. Det är en högtid att få ta över facklan och bli välsignad av den församling som lämnar den.

Han framhåller att även enskilda individer kan delta, genom ett webinar.
– När du vaknar på morgonen kan du gå in via en länk och höra hur ropet pågår för Sverige. Det är väldigt trosstärkande och hjälper dig att komma igång själv. Även fast du själv inte syns och hörs så kan du vara med i bön, enskilt eller tillsammans med några andra.

Den respons han får vittnar om hur man inom församlingarna återupptäckt böneplatsen, hur gemenskapen stärkts mellan pastorer och medarbetare, hur Gud börjar tala på ett nytt sätt och hur tron för Sverige växt. Människor har hört av sig och sagt att det hänt något med dem vid en viss tidpunkt. De har inte vetat om att den lokala församlingens bönepass pågått just då.
– Jag känner själv att det händer något med mig genom denna bön. Jag får en ny uppenbarelse och orden kommer lättare i min söndagspredikan, säger Fredric Crona.
Han framhåller att Pingströrelsen bröt fram ur ett starkt böneliv. Om ingen blivit frälst på ett tag så var inte den första åtgärden att ge sig ut och evangelisera, utan att gå ner på knä i bön.
– Det fanns en djup insikt om att det är Gud som ger frukten, den måste vinnas i andevärlden och det brinner i mitt hjärta att vi ska återupptäcka detta för det är så vi får väckelse.

Anslut dig till bönen här

Foto: Lightstock