fbpx

Attefall: Bjud in politiker att se vad kyrkan gör

Attefall: Bjud in politiker att se vad kyrkan gör
Bjud in politiker och tjänstemän till er församling och visa vad ni gör. Så skapas ett nytt förtroende i ett läge där okunskap och rädsla tenderar att minska kyrkans handlingsutrymme. Den uppmaningen gav Stefan Attefall pingströrelsens pastorer under Daniel Alms webinar igår.

Hur ska vi inom Pingst förhålla oss till en situation där okunskapen om kyrkan och den kristna tron ökar i samhället och utrymmet att verka begränsas. Detta var temat för ett samtal som föreståndare Daniel Alm hade med Stefan Attefall, tidigare civil- och samfundsminister, i ett pastorswebinar den 4 november.

Trots den viktiga roll som frikyrkorörelsen haft för demokratiseringsprocessen, så finns i dag tendenser till minskad religionsfrihet. Religion har för många blivit lika med extremism.
– Förr visste alla något om kyrkosamfund, tro och religion. Man hade det med sig från både skola och uppfostran. Idag är kunskapen oerhört låg och det kan göra att man blir rädd för allt och inte vågar närma sig det, sade Stefan Attefall. Det finns kommuner som drar in bidrag till all religiös verksamhet, till exempel barnverksamhet.

Attefall framhöll orättvisan i att miljardbelopp betalas ut till olika former av kultur- och idrottsverksamhet, samtidigt som de stora insatser som kyrkan gör inte bekräftas:
– Trossamfunden är en enormt stor folkrörelse. Man brukar säga att det går fler till kyrkorna en söndag än till allsvenska fotbollsmatcher. Man kan inte stödja annan verksamhet men säga att den som pågår i landets kyrkor och samfund inte ska få något. Det är orimligt.

Daniel Alm påtalade att frågan om religionsfrihet svängt över till att handla om frihet från religion, snarare än frihet till religion. Här betonade Attefall att vi behöver visa på statens uppgift att stödja kyrkorna till att fortsätta att vara som de är, i ett läge där allt mer strömlinjeformas.
–  Pingstvänner har sina teologiska uppfattningar medan andra har sina, och det är en del av den rikedom som vi har i vårt samhälle. Det ska man bejaka, då skapas ett samhälle som rymmer mycket och som har tolerans.

Ett statligt demokratikriteriearbete pågår där en ny utredning är på gång som kan få konsekvenser för civilsamhället och trossamfunden, i hur regelverk utformas och tillämpas i praktiken. Stefan Attefall framhöll vikten av att bevaka denna process, men också att ta varje tillfälle i akt att visa upp det fina arbete som kyrkan gör så att fördomar och okunskap minskar.
– Vi är för dåliga på att berätta för andra om det fantastiska arbete vi gör – det som vi tycker är självklart men som andra inte ser. Jag tror att vi måste marknadsföra oss mycket mer. Bjud in till samtalskvällar med ledande politiker och tjänstemän. Låt dem komma in i kyrkan, vara i kyrkan, se vad som görs. Skapa relationer på alla nivåer. I min kyrka i Jönköping bjöd vi in företrädare för myndigheter och politiker till VIP-visningar av våra julkonserter Klingande julkort. Då fick de se vårt musikliv och var väldigt imponerade.

Under sin tid som samfundsminister besökte Stefan Attefall en skola där skolprästen stod inför att få sluta eftersom han inte ansågs vara neutral i sin roll. I skolans krisplan stod det dock att vid kriser så skulle skolprästen kallas in som resurs.
– Detta är ganska typiskt. När det krisar förväntas kyrkan öppna sig och ta emot, men att  stödja den infrastruktur som kyrkorna står för så att de kan fortsätta att finnas där som resurs, är man inte lika benägna till. Det visar att man inte har tänkt igenom det hela från politikers och tjänstemäns sida och detta behöver vi uppmärksamma dem på.

Av Noomi Lind