Ny i tjänst

Investera i en bra start på din tjänst! Kursen Ny i tjänst erbjuder introduktionsdagar för dig som är nyanställd i pingstförsamling eller gemensam verksamhet.

Introduktionsdagarna ger konkreta, handfasta råd och vägledning. Dagarna präglas av undervisning och öppna samtal i viktiga ämnen såsom:

  • Vem är du? -Yrkesidentitet
  • Vilka är vi? -Samfundskunskap
  • Hur blev vi det vi är? -Pingsthistoria
  • Att gå framför -Att leda frivillig ledare
  • Att bygga goda relationer -Konflikthantering
  • Så här kan du också göra! -Praktiska arbetstips

Under 2020 introduceras även ”Introduktionkursen” i Pingst. Vi utökar vår mycket uppskattade ”Ny-i-tjänst-kurs” med möjlighet att välja till två webbaserade undervisningar under året och vi ger möjligheten att delta i två kursdagar (en dag i anslutning till vår pastorskonferens i januari och en dag i anslutning till Pingst Rådslag i maj).

Medverkande är bl.a.: Stefan Beimark, Helena Jakobsson, Daniel Alm, Richard Svensson, Magnus Wahlström

Målgrupp: du som de senaste åren börjat församlingstjänst som föreståndare, diakon, medarbetare, ungdomspastor/ledare, barnpastor/ledare.

Kurstid: 15-17/9 2021

Plats: Meddelas våren 2021

Frågor: helena.jakobsson@pingst-ovik.se

richard.svensson@pingst.se

Anmälan: Anmälan öppnas våren 2021 i formulär nedan.