fbpx

MISSIONSREGIONER

Svensk Pingstmission arbetar i sex regioner i världen. Varje region har en regionsekreterare som fungerar som kontaktperson. Om du har frågor eller vill veta mer om arbetet kan du kontakta respektive regionsekreterare.

REGIONSEKRETERARE

Regionsekreterarna verkar för att insatser som görs inom pingstmissionens fyra spår är synlig inom sin region, samt att uppmuntra till strategiska samtal med Pingsts gemensamma verksamheter och församlingar inom regionen. Pingst International har sex regionsekreterare. Om du har frågor kring missionsåtaganden eller hur vi arbetar i specifik region får du gärna kontakta ansvarig regionsekreterare.

Vi har en regionsekreterare för Asien, av säkerhetsskäl lämnar vi inte ut hens namn. För kontakt kan du mejla till region.asien@pingst.se.

EUROPA

Ruth Hasselgren
ruth.hasselgren@pingsteskilstuna.se

EURASIEN

Patrick Öhlund
patrick.olund@pingst.se

NORDAFRIKA & MELLANÖSTERN

Oskar Lindén
oskar.linden@ibra.se

LATINAMERIKA & KARIBIEN

Andreas Svedman
andreas.svedman@pingst.se

PINGST INTERNATIONAL

Svensk pingstmission utgår från den lokala församlingen. För att stärka samarbetet mellan det internationella missionsuppdraget och våra lokala församlingar arbetar vi med Pingst International. Pingst Internationals målsättning är att nå de minst nådda, hjälpa de mest utsatta, sända missionärer och utveckla våra internationella relationer.

För mer information kontakta Andreas Svedman, missionsinspiratör Pingst, andreas.svedman@pingst.se