fbpx

Välkommen med!

Genom åren har vi genomfört återkommande ledarresor. Syftet är att hjälpa behövande människor runt om i världen genom att ta itu med viktiga problem. Oavsett om det är att de inte har tillgång till evangeliet eller lever i någon form av utsatthet. Vi vill att du som reser ska få mer kunskap, engagemang och erfarenhet att föra missionsuppdraget vidare – och nu är det dags igen!

Resan riktar sig till dig som är ungdomspastor, barnpastor eller ideell ungdomsledare/ledare som vill få en egen erfarenhet av mission med alla dess utmaningar och möjligheter.

OM RESAN

Utmaningen att nå nästa generation växer för varje år, detsamma gäller utmaningen att överföra missionsuppdraget till den unga generationen. Vi behöver därför visa unga vad mission är och praktiskt ge dem erfarenheten att de kan förändra de sammanhang som är i behov av hjälp eller saknar evangeliet. Sänd Ledarresa behövs, för att vidga perspektiven om att vårt uppdrag att göra alla folk till lärjungar gäller Sverige och hela världen.

På en teamresa är det primära målet att: sprida evangeliet, hjälpa andra människor att sprida evangeliet och hjälpa människor som lever i utsatthet. Oavsett hur mycket erfarenhet du har av internationell mission, resvana eller vilka färdigheter du har, kan Gud använda dig. Det enda som behövs är ett villigt hjärta och en vilja att tjäna andra.

Vår förhoppning är att det här ska bli en resa som verkligen går på djupet. Därför har vi valt att även prioritera förberedelsefasen som kommer att innehålla träffar som bland annat innebär undervisning, coachande samtal och teambuilding. Under själva resan är alla deltagare med och betjänar de församlingar och samarbetspartners som vi besöker. Det kan till exempel innebära att man håller i ett ledarseminarium, undervisning eller aktiviteter för barn och ungdomar.

Resan är under planering tillsammans med våra missionärer och partners i fält. Preliminärt kommer den att gå via Bangkok, till Chang Mai, vidare till Siem Reap, Pataya och avslutas i Bangkok. Som deltagare av resan kommer du att få vistas i både asiatisk landsbygd och storstäder.

Efter resan ses vi för uppföljningsträffar som blir tillfällen för att tillsammans utbyta och reflektera över våra erfarenheter. Vi hoppas även att den egna församlingen som du utgår från tar möjligheten att få lära sig mer om resan genom att du som rest får berätta under en gudstjänst eller liknande.

 

PRAKTISK INFORMATION

Resan utgörs av 10–12 dagar och genomförs under slutet av oktober 2023. Kostanden är 12 000 kronor.

Det här ingår i avgiften:
• Flygbiljetter
• Samtliga transporter under resan.
• Alla måltider
• Logi

Det här ingår inte i avgiften:
• Resa till och från flygplatsen i Sverige. Ev. extra mat under flygresorna.
• Reseförsäkring (kan tecknas förmånligt via Pingst försäkring)
• Resa till förberedande träffar 2–3 tillfällen.
• Fickpengar.

Reseledare är Andreas Svedman och Hanna Agnesson.

KONTAKT

Verksamhetsansvarig för Pingst International är Andreas Svedman. Du når honom via andreas.svedman@pingst.se.

PINGST INTERNATIONAL

Svensk pingstmission utgår från den lokala församlingen. För att stärka samarbetet mellan det internationella missionsuppdraget och våra lokala församlingar arbetar vi med Pingst International. Pingst Internationals målsättning är att nå de minst nådda, hjälpa de mest utsatta, sända missionärer och utveckla våra internationella relationer.