fbpx

Mer Jesus till Sverige
– Med media som verktyg

Nu gör vi vår största mediesatsning på flera årtionden för att ge Mer Jesus till Sverige. Målet är att ge uppbyggelse för våra församlingsmedlemmar, nå fler människor med budskapet om Jesus och att skapa förståelse för pingströrelsen. 

  För att nå dessa mål har Pingst bland annat gått in i ett samarbete med kristna TV-kanalen TBN Nordic. Samarbetet kommer bland annat innebära att det öppnas upp samarbetsstudios i Örnsköldsvik och Solna som gör det möjligt att träna och hjälpa fler församlingar med TV-produktion.

   

  En annan viktig del av satsningen innefattar även kristen medieproduktion för barn. Utöver egna program så kommer högkvalitativa animerade barnprogram från TBN USA att ges svenska röster och text. 

   

  Förutom olika TV-produktioner kommer även större annonssatsningar göras i profana medier. Som exempel kan vi se tillbaka på årets påsk-kampanj då vi på digitala kanaler och med annons i kvälls-tidning Aftonbladet nådde 1.7 miljoner unika personer med påskens budskap och fick även möjligheten att be en frälsningsbön och hitta en lokal församling.

   

  Med dessa olika mediekanaler kommer vi kunna göra mer och nå ut längre. Nu kan du även vara med och göra det möjligt att ge den uppväxande generationen i våra församlingar ett tydligt grund att stå på. Med en starkare bibeltro blir det lättare att stå för sin övertygelse och tala om den kristna tron med andra. Tillsammans kan vi nå längre. 

   

   

   Klicka på bilden och läs mer om samarbetet med TBN Nordic

   Var med om att ge mer Jesus till Sverige.
   Tack för din gåva, den möjliggör denna satsning.

   Ge en gåva via swish – Skanna QR-koden eller skriv in 1230759712
   Eller ge med bankgiro 766-8312