Ge din kyrkoavgift till Pingst!

Kyrkoavgiften ger växtkraft. Den utgör en procent av din beskattningsbara inkomst och av den andel som fördelas tillfaller 70 procent din församling och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst. Kyrkoavgiften ger församlingen ett nytt, extra tillskott till insamlingar och församlingsoffren, regelbundet fördelat över hela året. Ett tillskott som inte är styrt, likt bidrag, utan församlingen bestämmer själva vad pengarna ska användas till.

Vi är cirka 85 000 pingstvänner. Tillsammans kan vi tillföra vårt gemensamma arbete – som får 30 procent av den fördelade kyrkoavgiften – stora resurser. När vi är många som ger kyrkoavgiften betyder det skillnad för Guds rikes utbredande. Regelbundenhet är lika bra för församlingens ekonomi som för din egen.
Avgiften tas från din inkomst precis som skatt och andra avgifter. Församlingen får medel regelbundet under hela året, vilket gör det lätt att planera verksamheten. Att ge sin kyrkoavgift till pingströrelsen är ett enkelt sätt att regelbundet tillföra både den egna församlingen och de gemensamma satsningarna ekonomiska medel.

Pingst använder sina 30 procent av den disponibla kyrkoavgiften till följande:

  1. Församlingsservice Stöd och rådgivning till församlingar och pastorer, musikkonsulent, församlingskonsulter
  2. Information Hemsidan och tidningen Pingst.se, Pingst arkiv och forskning, Årsboken
  3. Utbildning Pastorsutbildningen ALT, Akademi för ledarskap och teologi, och fortbildning
  4. Tillväxt Församlingsplantering, församlingscoacher och utbildningsmaterial


Lämna ditt medgivande via bank-id här

Eller ladda ner den fysiska blanketten, skriv ut, fyll i och skicka in till

Pingst, Box 15144, 167 15 Bromma

LADDA NER

PI Kyrkoavgift A4 ny 2018
(0.44 MB)

image description
isabel Söderteg
Ansvarig Pingst Event
isabel.soderteg@pingst.se