fbpx

Ola ser Gud i ekvationen 

När siffrorna fick liv blev de Ola Hössjers stora projekt. Ändå är det inte matematiken som är hans passion utan att använda den för ett högre syfte. 

 

Text av Noomi Lind      –       Foto av Rickard L Eriksson

 

___________________________________

Som professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, rör sig Ola Hössjer i en avancerad värld av siffror och tal. Själv ger han ett lågmält och ödmjukt intryck när vi möts. Han visar sig också ha en förmåga att förklara det komplicerade på ett enkelt sätt, vilket är värdefullt för en vetenskapsman som vill använda sin expertis för att visa vägen till Gud. 

Ola har länge forskat i matematiska metoder inom genetiken och i skapelse kontra evolutionsteori. Han har också skrivit boken ”Becoming a Christian.” 

Sedan många år är han medlem i Sollentuna Pingstförsamling, men växte upp inom Svenska kyrkan. Föräldrarna var lärare och hemmet präglat av kristna värderingar. 

Tidigt i livet blev Ola intresserad av matematik och framför allt slumpens statistik. 

– Jag upplevde att siffrorna hade liv och det fascinerade mig att skapa en struktur med deras hjälp. Jag roades av tärningsspel och förde statistik över färgerna på de fordon som vi mötte under bilsemestrarna berättar han och ler. 

Den äldre systerns mattebok var snabbt avklarad och Ola fick tentera av allt högre kurser. Som 15-åring läste han matte på universitetsnivå. 

– Matematiken blev mitt stora projekt i livet, men så småningom kändes tillvaron allt mer ensidig och självcentrerad, minns han. Jag hade inget livsmål förutom att prestera så bra som möjligt på nästa prov. 

LÄS MER. Lili-Ann fann sitt människovärde i mötet med Gud

En språkresa till Cambridge när han var 16 år, blev början till en vändning.

– Jag hade aldrig tvivlat på Guds existens, men nu träffade jag kristna med en levande tro och något nytt väcktes till liv i mig, berättar Ola. 

Under universitetsåren blev frågorna om vad han ville med livet allt starkare och utvecklades till en livskris där Gud sökte honom.

”Det finns en skönhet i skapelsen som kan beskrivas som tal, eller som färger och mönster, där vi ser Guds storhet”

Ola började bland annat gå i Pingstkyrkan och förstod att han behövde överlåta sig personligen till Gud. Han bad Jesus komma in i hans liv. 

I sin konfirmationsbibel fastnade han då särskilt för Predikaren som han insåg talar tydligt till nutidsmänniskan. Utan Gud med på resan så når vi aldrig det vi jagar efter i livet, utan tomheten består. 

Matematiken fick en helt ny mening för Ola som förstod hur han kunde använda den för ett högre syfte.  

– På samma sätt som det finns en ordning i skapelsen, så finns det en ordning i matematiken. Det finns en skönhet i den som kan beskrivas som tal, eller som färger och mönster, där vi ser Guds storhet, säger han ivrigt. Newton kunde i enkla meningar och tal beskriva planeternas rörelse. Genom matematiken kan vi förklara komplicerade saker med enkla ekvationer. Det är kraftfullt! 

Allt detta visar också att vi är skapade till Guds avbilder, framhåller han. Vi har en förmåga att upptäcka något som Gud från början tänkt. Samtidigt förstår vi att allt inte kan reduceras till något enkelt, utan helheten är större än summan av delarna.

Under många år har Ola arbetat med matematiska metoder inom genetiken och i molekylärbiologin där han bland annat fascineras av den mänskliga cellens uppbyggnad. Han ser också frågor om skapelse kontra evolution som ett särskilt kall. 

Evolutionsteorin kan förklara en viss begränsad artbildning men däremot inte utvecklingen av nya grupper av arter med helt nya sorters organ, framhåller Ola.  

Att människan är kronan på skapelsen och har ett unikt ursprung anar vi bland annat genom hennes helt unika gener. 

Som sitt främsta uppdrag ser Ola att leda människor till tro på Gud, vilket mynnat ut i det gedigna verket Becoming a Christian.  

Boken, som tog nio år att färdigställa, bygger vidare på den kände vetenskapsmannen Blaise Pascals resonemang om vad som påverkar människans beslut att bli kristen. 

LÄS MER. Mosas flykt ledde hem

Ola valde att skriva utifrån matematikers modell över de tre vägarna till ett beslut – apriorikunskap, evidens, och vilje­beslut. Valet att bli kristen eller inte bygger för det första på en medfödd längtan efter Gud, för det andra hur vi tolkar alla bevis som vi möter i livet och slutligen vår vilja att ta ett steg i tro, förklarar han.  

Vissa personer har lätt för att ta beslutet. Kanske känner de behov av mening eller av villkorslös kärlek. Andra vill ta reda på först om den kristna tron håller eller inte. Sedan finns de som inte vill bli kristna, oavsett bevisen. De vill inte förlora kontrollen över livet, eller tycker inte att de behöver Gud. Men kriser i livet kan göra dem mer öppna. 

Även sökare är en viktig målgrupp för boken. Många vill ha bevis för att tro och Ola har därför ägnat störst utrymme åt att visa varför kristendomen är trovärdig.

”Gud har öppnat så många dörrar för mig och får visa vilket nästa steg är. Det är spännande hur Han visar glimtar av framtiden, men inte hela.”

– Men slutsatsen är ändå att viljan är allra viktigast för överlåtelsen. Vi kan aldrig vara säkra förrän vi tagit beslutet att bli kristna, säger han. 

Boken togs emot väl och har fått bra recensioner. Den har även lett till att Ola fått föreläsa på universitet och konferenser i Sverige och Europa. Han har också haft ett seminarium om boken på den egna institutionen och fick positiv respons. 

– Jag delar med mig av mitt budskap till kollegerna när naturliga tillfällen uppstår och upplever att det finns en nyfikenhet. Även om samhället är sekulariserat så är de flesta individer inte det. 

Nu finns också en kortversion av boken på svenska, Att bli kristen – Vad påverkar livets viktigaste beslut. Tanken är att den ska användas i exempelvis Alfagrupper och andra samtalsforum, berättar Ola. 

Stödet från hemförsamlingen, där han själv tidigare har varit med och lett Alfa-grupper och ibland predikar, betyder mycket:

– Där finns människor som hjälpt mig i många olika sammanhang och fått mig att våga ta steg i tro. 

  Ibland kan han längta bort från den akademiska världen som ju i sig själv aldrig kunnat göra honom lycklig, men Ola tror att Gud gett honom en uppgift att fylla där. 

– Gud har öppnat så många dörrar för mig och får visa vilket nästa steg är. Det är spännande hur Han visar glimtar av framtiden, men inte hela.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

Läs fler livsberättelser

Helad på ett ögonblick

Ur sången från hennes läppar kom ett ögonblickligt helande från utmattningen. Gud fyllde Anna Bohlins lungor med ny kraft och gav styrka åt benen i hennes kropp. I dag är hon tacksam med hela sitt liv.

“Jag fick en hel barndom på två år” 

Jessica Waldenfrid växte upp i ett trasigt och våldsamt hem och tvingades bli vuxen som litet barn. När hon fann en fristad som tonåring upprättades tron på kärleken och familjen.

”Tron på Jesus är det viktigaste i mitt liv”

Mest förknippad är han kanske med kyparen Bellan Roos i SVT:s serie Vår tid är nu. Men huvudrollen i Rasmus Troedssons liv spelas av en helt annan person – en person han gärna talar om.

Får vi ge dig en Bibel?

I Bibeln kan du bland annat läsa om vad bön är och om Jesu liv. Vi vill gärna ge dig en Bibel, klicka in via knappen så skickar vi hem en till dig!